Laden...

Groepsbezoeken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Een van de grondbeginselen van de rechtspraak is openbaarheid. Daarom biedt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden groepen scholieren, studenten en andere geïnteresseerden de gelegenheid om een bezoek aan een van de gerechtsgebouwen te brengen. Doel is om de kennis over de rechtspraak te vergroten en te laten zien wat het gerechtshof doet en waar het voor staat.

 

Wat u vooraf moet weten

Om de orde in het gerechtsgebouw en in de zittingszaal te handhaven, hanteert het gerechtshof de volgende regels:

  • Groepsbezoeken moeten minimaal een maand van tevoren zijn aangemeld en vinden plaats op de vaste voorlichtingsdagen maandag, dinsdag en vrijdag.
  • Aanmelding kan in Arnhem telefonisch via de informatiebalie en in Leeuwarden via de communicatieafdeling op telefoonnummer 088-3611137.
  • De groepsgrootte is gebonden aan een minimum van 10 en een maximum van 25 personen.
  • Het bezoek duurt maximaal een dagdeel. Dit is afhankelijk van het aantal gekozen voorlichtingsactiviteiten (zie aanbod).
  • Per dag is in principe één groepsbezoek mogelijk.
  • Een begeleider moet deel uitmaken van de groep. Bij groepen groter dan 20 personen zijn twee begeleiders verplicht.
  • Alle leden van de groep moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
  • Het bezoek kan, in overleg met de leraar/de groep aangepast worden aan het lesprogramma van school/de wensen van de groep.