Gevangenisstraf van 14 jaar voor doden echtgenoot

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Gevangenisstraf van 14 jaar voor doden echtgenoot
Arnhem, 14 juli 2016

In de nacht van 19 op 20 oktober 2011 is de echtgenoot van een 55 jarige verdachte door geweld om het leven gekomen. De vrouw heeft steeds ontkend haar echtgenoot te hebben gedood. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte vandaag vrijgesproken van moord en veroordeeld wegens doodslag op haar echtgenoot.

De rechtbank

Bij de rechtbank Gelderland heeft de officier van justitie gevorderd verdachte wegens moord te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 13 jaar. De rechtbank , zittingsplaats Arnhem, heeft bij vonnis van 26 juni 2013(ECLI:NL:RBGEL:2013:1441) geoordeeld dat verdachte opzettelijk en met voorbedachte raad haar echtgenoot om het leven heeft gebracht door hem meerdere keren met een mes in het lichaam (borststreek) te steken en met een hard voorwerp tegen het hoofd te slaan.
Verdachte is door de rechtbank wegens moord veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 jaar. Door verdachte is hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

Het hoger beroep (I)

De advocaat-generaal heeft in hoger beroep gevorderd verdachte wegens moord te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 jaar.
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 11 april 2014 het vonnis van de rechtbank bevestigd, behalve wat betreft de aan verdachte opgelegde straf en de motivering daarvan en met aanvulling van enkele bewijsoverwegingen. Het hof heeft verdachte veroordeeld wegens moord tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 jaar.
Verdachte heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.

De Hoge Raad

De Hoge Raad heeft bij arrest van 20 januari 2015 geoordeeld dat het hof zijn oordeel dat de voorbedachte raad kan worden bewezenverklaard niet toereikend heeft gemotiveerd. De zaak wordt teruggewezen naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, om de zaak opnieuw te berechten op het bestaande hoger beroep.

Het hoger beroep (II)

De advocaat-generaal heeft op 30 juni in hoger beroep opnieuw gevorderd verdachte wegens moord te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 jaar.

Het hof heeft evenals de rechtbank onder meer overwogen dat verdachte in de woning was ten tijde van het delict, dat zij in de maanden voorafgaand aan het delict op internet heeft gezocht op termen die aan het feit kunnen worden gerelateerd, dat bloed van het slachtoffer op het nachthemd van verdachte is aangetroffen en op het hoeslaken in de kamer waar alleen verdachte aanwezig was, verdachte geen verklaring heeft voor deze bloedsporen en dat verdachte heeft getracht zichzelf een alibi te verschaffen door een inbraak te ensceneren. Evenals de rechtbank heeft het hof een inbraakscenario niet aannemelijk geacht. Ook zijn er geen concrete aanwijzingen die een ander mogelijk scenario aannemelijk maken. Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte haar echtgenoot heeft gedood.

Vervolgens heeft het hof zich de vraag gesteld of verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld. Het hof heeft geoordeeld dat weliswaar kan worden vastgesteld dat verdachte in de maanden voorafgaand aan het delict heeft nagedacht over de mogelijkheid haar echtgenoot om het leven te brengen, onder meer door op internet te zoeken naar informatie over hoe zij dit kon doen maar dat niet is komen vast te staan dat verdachte op dat moment al het besluit had genomen haar echtgenoot te doden. Evenmin is voldoende vast komen te staan wat er zich die nacht concreet heeft afgespeeld, zodat niet bewezen kan worden dat verdachte zich in die betreffende nacht gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit om het slachtoffer van het leven te beroven.

Het hof spreekt verdachte vrij van moord en veroordeelt verdachte wegens doodslag tot een gevangenisstraf voor de duur van veertien jaar. Hoewel het hof, anders dan de rechtbank, niet tot een bewezenverklaring komt van moord maar van doodslag, ziet het hof in de in het arrest genoemde omstandigheden reden om een langdurige gevangenisstraf van veertien jaren op te leggen.

Uitspraken