Laden...

Hof matigt boete gemeente Tytsjerksteradiel aanzienlijk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Hof matigt boete gemeente Tytsjerksteradiel aanzienlijk
Leeuwarden, 18 februari 2016

In het geschil tussen de gemeente Tytsjerksteradiel en de projectontwikkelaar Megahome heeft het hof aanleiding gezien om de boete aanzienlijk terug te brengen.

Beslissing van de rechtbank

De gemeente moest op grond van de met de projectontwikkelaar gesloten overeenkomst over bouwkavels in het bestemmingsplan Burgum-west rond de Hillamaweg uiterlijk 1 juli 2008 opleveren; op vertraging stond een boete. De gemeente had de kavels eerst in mei 2011 aangeboden. De projectontwikkelaar claimde vervolgens ongeveer 1,2 miljoen euro aan boete, waarvan de rechtbank in 2014 een bedrag van bijna 9 ton toewees.

Beslissing van het hof

Het hof vindt dat voor een gedeelte van de vertraging de gemeente niet aansprakelijk is omdat de grond eerst nog moest worden aangekocht en de gemeente zich daartoe voldoende heeft ingespannen. Voor het resterende boetebedrag geldt dat de projectontwikkelaar – mede als gevolg van de financiële crisis – bij de gemeente nooit over de vertraagde oplevering heeft geklaagd en bijna drie jaar heeft stilgezeten. Het hof ziet alles afwegende reden om de resterende boete te halveren. In totaal moet de gemeente nog ruim € 270.000 aan boete betalen, waar nog de rente vanaf 2012 bijkomt.

Uitspraken