Hof wijst vorderingen Burgercomité Haren en inwoners Haren af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Hof wijst vorderingen Burgercomité Haren en inwoners Haren af
Leeuwarden, 24 mei 2017

Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft op dinsdag 23 mei 2017 in kort geding uitspraak gedaan in een zaak die door het Burgercomité Haren en 24 inwoners van de gemeente Haren was aangespannen tegen de provincie Groningen vanwege de voorgenomen samenvoeging van de gemeente Haren met de gemeenten Groningen en Ten Boer.

Het Burgercomité en de inwoners wilden via de rechter de provincie dwingen om haar opstelling in de discussie over de voorgenomen gemeentelijke herindeling te wijzigen en de gemeente Haren de kans te geven zelfstandig te blijven. Het hof heeft de vorderingen echter afgewezen. Dat gebeurde omdat er geen spoedeisend belang meer was bij een deel van de vorderingen, terwijl het hof voor het overige heeft bepaald dat een gemeentelijke herindeling bij formele wet wordt geregeld en dat het niet aan de rechter is om, op welke wijze dan ook, in dat wetgevingsproces in te grijpen. Het is de taak van de formele wetgever om erop toe te zien dat bij de totstandkoming van de wet de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht is genomen.

Uitspraken