Laden...

In hoger beroep vrijspraak voor betrokkenheid bij verkeersongeval

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > In hoger beroep vrijspraak voor betrokkenheid bij verkeersongeval
Arnhem, 10 mei 2017

Een 20-jarige man is in hoger beroep door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vrijgesproken van betrokkenheid bij een verkeersongeval waarbij 2 mensen gewond zijn geraakt. Het hof heeft het beroep op noodweerexces van de bestuurder gehonoreerd. Ook komt het hof niet tot een bewezenverklaring van het iemand na een aanrijding in hulpeloze toestand achterlaten. Omdat de bestuurder zich binnen 12 uren vrijwillig bij de politie heeft gemeld is het OM niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging voor doorrijden na een aanrijding.

Dreigende situatie

Verdachte heeft in hoger beroep – net als bij de rechtbank – aangevoerd dat hem van het ongeval geen verwijt kan worden gemaakt. Verdachte is in paniek geraakt toen het portier ineens werd opengerukt en hij een man zag met een glimmend voorwerp in zijn hand. Ook zijn passagier heeft een glimmend voorwerp gezien. Verdachte werd geconfronteerd met het feit dat vóór zijn auto een scooter stond met daarop een andere man. Hij wilde wegkomen uit de bedreigende situatie en dat kon alleen door hard achteruit te rijden. Hij heeft gehandeld vanuit psychische overmacht dan wel noodweerexces. Verdachte heeft ter zitting in hoger beroep meermalen benadrukt dat hij niet heeft gemerkt dat hij met zijn auto iemand heeft geraakt of dat hij iemand heeft overreden.

Noodweerexces

Het hof is net als de raadsvrouw en de rechtbank van oordeel dat aannemelijk is geworden dat verdachte zich bevond in een situatie waarbij sprake is geweest van een onmiddellijk dreigend gevaar voor een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van zijn lijf, kort gezegd: een noodweersituatie. Verdachte mocht zich daartegen verdedigen. Daarbij heeft hij echter, door snel achteruit te rijden zonder op eventueel ander verkeer te letten, de grenzen van een noodzakelijke verdediging overschreden. Het hof acht aannemelijk geworden dat deze overschrijding is veroorzaakt door een hevige gemoedsbeweging, de paniek bij verdachte, die is veroorzaakt door de dreigende aanranding van verdachtes lijf. Het beroep op noodweerexces wordt daarom door het hof gehonoreerd.

Schuld niet bewezen

Dit betekent dat de schuld die verdachte aan het ongeval zou hebben gehad niet is bewezen. Daarom zal verdachte van dat feit worden vrijgesproken.
Voor overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet, heeft het geslaagde beroep op noodweerexces ook consequenties. Omdat schuld geen bestanddeel is van de delictsomschrijving leidt de aanvaarde schulduitsluitingsgrond bij dit feit niet tot een vrijspraak. Wel kan bewezen worden geacht dat verdachte met zijn handelwijze verkeer op de weg in gevaar heeft gebracht, maar verdachte zal daarvoor niet strafbaar zijn omdat het beroep op noodweerexces wordt gehonoreerd. Bij dit feit, dat wel is bewezen en kan worden gekwalificeerd, leidt het aanvaarde beroep op noodweerexces tot een ontslag van alle rechtsvervolging omdat verdachte niet strafbaar is.

Onvoldoende bewijs

Het hof komt niet tot een bewezenverklaring van het iemand na een aanrijding in hulpeloze toestand achterlaten. Zoals hiervoor is vermeld, was verdachte in paniek en reed hij achteruit om weg te komen uit de bedreigende situatie. Hij heeft verklaard dat hij niet heeft gemerkt dat hij een ander met zijn auto heeft geraakt. De WhatsApp gesprekken tussen verdachte en zijn vriend van later die nacht ondersteunen deze lezing. Verdachte zag weliswaar op enig moment iemand op de grond liggen, maar hij heeft dit niet gekoppeld aan zijn manoeuvre. Verdachte wist niet en had ook niet redelijkerwijs het vermoeden, dat iemand in hulpeloze toestand werd achtergelaten. Daarom wordt hij van dit feit vrijgesproken.
Omdat de verdachte zich binnen de termijn van twaalf uren bij de politie heeft gemeld als betrokkene bij deze aanrijding, is het OM niet-ontvankelijk in de vervolging van verdachte.

Uitspraken