Laden...

Nadere informatie over procedure zaak 'Baby Jairo'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Nadere informatie over procedure zaak 'Baby Jairo'
Arnhem, 22 februari 2017

Op 21 februari jl. werd de rechtbank Gelderland geconfronteerd met berichtgeving in de media. Door een opzettelijke fout van een medewerker van de rechtbank zou het hoger beroep in de zaak ‘baby Jairo’ niet door kunnen gaan. Het hof heeft in 2014 al beslist dat de administratieve fout geen consequenties heeft voor de vraag of het hoger beroep op tijd is ingesteld.

Wat ging er mis?

In 2013 is de zaak ‘baby Jairo’ bij de rechtbank behandeld, een zaak met 2 verdachten. Het OM werd niet-ontvankelijk verklaard. Het OM is vervolgens in hoger beroep gegaan. Daarbij is een fout gemaakt door een medewerker van de informatiebalie.

In 2014 heeft de advocaat van de mannelijke verdachte aangifte van valsheid in geschrifte gedaan. Deze aangifte richtte zich tegen de collega van de informatiebalie die de gemaakte fout heeft proberen te herstellen. Daarop is de Rijksrecherche een onderzoek gestart.

In mei 2015 kregen de medewerkers van de informatiebalie een oproep voor een verhoor. De medewerker die de fout heeft geprobeerd te herstellen, heeft toen tijdelijk ander werk in de organisatie gekregen. Na het afsluiten van het onderzoek eind 2015 is besloten hem niet te vervolgen.

Ook uit het eigen interne onderzoek is niet gebleken dat er sprake was van een opzettelijke fout. Daarna is de collega weer in zijn oude functie teruggekomen.

In de media wordt gezegd dat de medewerker met opzet een datum heeft gewijzigd. Wat er is gebeurd is dat een al opgemaakte akte op een later moment is aangepast en opnieuw is geprint. De akte vermeldt zowel de datum waarop het beroep is ingesteld als de latere datum waarop de akte nogmaals is geprint.

Informatiebalie

De medewerkers van de informatiebalie verrichten dagelijks veel administratieve handelingen in rechterlijke procedures. De medewerkers van de informatiebalie zijn door het bestuur van de rechtbank aangewezen om de in de wet genoemde werkzaamheden van griffier te verrichten. Niet te verwarren met de secretaris/griffier in een zaak. Het opmaken van de aktes van appel gebeurt zo’n 1.400 à 1.500 keer per jaar.

Gerechtshof oordeelt: verkeerde datum niet opzettelijk

De raadslieden van de verdachten hebben bij het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden gevraagd om het OM niet-ontvankelijk te verklaren in het hoger beroep. Zij vonden dat ze niet konden controleren of er op een juiste wijze beroep was ingesteld.
De vraag of er tijdig appel (hoger beroep) is ingesteld is beantwoord door het hof in zijn beslissing van 16 september 2014. Het hof heeft gevonden dat uit alle feiten blijkt dat de officier van justitie tijdig hoger beroep heeft ingesteld. Het hof heeft ook gesteld dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat er opzettelijk een verkeerde datum zou zijn vermeld.

Het vervolg, 2017

Intussen is de zaak vanuit de rechtbank bij het hof binnengekomen. De zaak zal voor een zgn. regiebehandeling op een (openbare) zitting worden geplaatst. Daar kunnen eventuele verzoeken worden besproken, waarop het hof vervolgens zal beslissen.

Uitspraken