Laden...

Toekomstvisie hof: locaties veranderen niet, wel andere zaaksverdeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Toekomstvisie hof: locaties veranderen niet, wel andere zaaksverdeling
Arnhem en Leeuwarden, 31 augustus 2015

Vandaag heeft het bestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de toekomstvisie van het hof (PDF, 288 kb) (pdf, 287,8 KB) aan de medewerkers gepresenteerd. Deze visie - waarvan de eerste uitvoeringsstappen vanaf 1 januari 2018 gezet worden - geeft richting aan de organisatieveranderingen binnen het gerechtshof om kwalitatief goede en voor rechtzoekenden toegankelijke appelrechtspraak in het ressort Arnhem-Leeuwarden te optimaliseren.

Kantoorlocaties veranderen niet

Met deze toekomstvisie kiest het gerechtshof ervoor om de twee huidige kantoorlocaties in Arnhem en Leeuwarden te behouden. Alle medewerkers hebben ook in de toekomst hun basiswerkplek in Arnhem of in Leeuwarden.

Wel andere zaaksverdeling over de zittingsplaatsen

Alle beroepen van de beslissingen van de rechtbanken Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Nederland of Overijssel worden in de toekomst per arrondissement ingediend in Arnhem of in Leeuwarden:
- De beroepen van beslissingen van de rechtbanken Gelderland, Midden-Nederland en Overijssel worden in Arnhem ingediend,
- De beroepen van de beslissingen van de rechtbank Noord-Nederland worden in Leeuwarden ingediend.

Het gerechtshof gaat de zittingen verdelen over de zittingsplaatsen Arnhem. Leeuwarden èn Zwolle. Als hoofdregel worden de zaken die in Arnhem of Leeuwarden zijn ingediend ook in die betreffende plaats ter zitting behandeld. In de zittingsplaats Zwolle worden de zaken ter zitting behandeld die bijzondere juridische kennis/vaardigheid vergen (specialistische zaken) en zaken waarbij de nabijheid van die zittingsplaats voor rechtzoekenden (toegankelijkheid) van zwaarwegend belang is.
 
Verder kunnen door het gebruik van de zittingslocatie Zwolle pieken en dalen in het zaaksaanbod in Arnhem of Leeuwarden opgevangen worden. Deze keuze heeft tot gevolg dat raadsheren en juridisch medewerkers vanuit Arnhem en Leeuwarden regelmatig gezamenlijk zittingen gaan doen in de zittingsplaats Zwolle.

De behandeling van de landelijke zaken door de militaire kamer, de penitentiaire kamer en de pacht- en grondkamer blijft in Arnhem en door de Mulderkamer (verkeersboetes) blijft in Leeuwarden.

​Werkgelegenheid

De werkgelegenheid binnen het gerechtshof als geheel zal door de realisatie van deze toekomstvisie niet wijzigen. Naar verwachting zullen er wel arbeidsplaatsen binnen het gerechtshof gaan verschuiven. Maar die verschuivingen zijn naar verwachting relatief beperkt, doordat zowel in Arnhem als in Leeuwarden de formatie mede wordt afgestemd op de gezamenlijke zittingen in de zittingsplaats Zwolle.

​Tot 2018

De komende jaren worden door het gerechtshof allereerst gebruikt om de stapsgewijze realisatie van de visie goed voor te bereiden. Daarbij spelen te verwachten ontwikkelingen in de Rechtspraak zoals beschreven in het Meerjarenplan van de Rechtspraak, in het bijzonder de verdere digitalisering van de rechtspraak, een belangrijke rol. De visie van het gerechtshof zal in samenhang met die ontwikkelingen vanaf 1 januari 2018  worden gerealiseerd.

Uitspraken