Vanaf 1 januari uitspraaktermijn civiele dagvaardingszaken tijdelijk naar 6 maanden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Vanaf 1 januari uitspraaktermijn civiele dagvaardingszaken tijdelijk naar 6 maanden
Arnhem-Leeuwarden, 01 december 2016

Door een complex van oorzaken heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een achterstand opgelopen bij de verwerking van civiele dagvaardingszaken. Daardoor komt het helaas zeer regelmatig voor dat het niet lukt om arrest te wijzen binnen de geplande termijn. Het gerechtshof werkte tot dusver in de reguliere civiele dagvaardingszaken met een standaardtermijn van 10 weken, die steeds met 6 weken werd verlengd als er op de geplande datum geen uitspraak wordt gedaan. Deze herhaalde verlengingen van de uitspraaktermijn blijken vaak tot teleurgestelde verwachtingen bij partijen te leiden.

Uitspraaktermijn tijdelijk naar zes maanden

Om te vermijden dat een zaak herhaaldelijk moet worden aangehouden, gaat het hof vanaf 1 januari 2017 voorlopig in de meeste civiele dagvaardingszaken een standaard uitspraaktermijn van zes maanden hanteren. Dat laat onverlet dat in elke zaak zo snel mogelijk uitspraak wordt gedaan, dus als het kan eerder dan gepland. Maar helaas zal het ook nog kunnen voorkomen dat het arrest later volgt. De maatregel geldt niet voor een aantal categorieën zaken, waaronder spoed-kort gedingen, post-interlocutoire zaken en incidenten. Bovendien blijft de uitspraaktermijn van 10 weken gehandhaafd in zaken waarin een zitting (comparitie of pleidooi) heeft plaatsgevonden.

Structurele oplossingen

In de toekomst zal per zaak direct een realistische uitspraakdatum aan partijen worden gegeven. Vanwege de huidige werkvoorraden is dat op dit moment nog niet haalbaar. Het gerechtshof heeft maatregelen ingezet die moeten gaan leiden tot een structurele oplossing voor de achterstanden. Een van die maatregelen is het werven en selecteren van extra raadsheren. Deze extra rechterscapaciteit zal de komende maanden daadwerkelijk voor het gerechtshof beschikbaar komen.

Uitspraken