Besluit pensioenafspraken loonruimte overeenkomst blijft in stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Besluit pensioenafspraken loonruimte overeenkomst blijft in stand
Den Haag, 27 oktober 2015

Het gerechtshof Den Haag heeft in kort geding de vorderingen van ACOP FNV tegen de Staat, de overheidswerkgevers en de andere betrokken vakcentrales, afgewezen. ACOP FNV eiste dat de overheidswerkgevers en de vakcentrales zouden worden veroordeeld om een besluit van de Pensioenkamer tot bekrachtiging van de pensioenafspraken uit de loonruimte-overeenkomst: (1) in te trekken, (2) niet verder uit te voeren en (3) voor zover het besluit al was uitgevoerd dit ongedaan te maken.

Het hof heeft niet geoordeeld over de inhoud van de pensioenafspraken uit de loonruimte-overeenkomst. De vraag was uitsluitend of de besluitvormingsprocedure een gebrek heeft en daarmee jegens ACOP FNV onrechtmatig is. Volgens ACOP FNV hebben de overheidswerkgevers en de andere betrokken centrales van overheidspersoneel in de Pensioenkamer niet het vereiste ‘open en reële overleg’ met haar gevoerd. Het hof heeft dit standpunt verworpen.

Voor de effectuering van de pensioenafspraken uit de loonruimte-overeenkomst is besluitvorming door de Pensioenkamer vereist. De Pensioenkamer is een wettelijk geregeld overlegorgaan van de overheidswerkgevers en de vakcentrales van overheidspersoneel (ACOP FNV, CCOOP, AC en CMHF). Binnen de Pensioenkamer kan een besluit tot wijziging van de ABP-pensioenregeling worden genomen door de meerderheid van de overheidswerkgevers en de meerderheid van de vakcentrales. De Pensioenkamer heeft op 3 september 2015 besloten de in de loonruimte-overeenkomst gemaakte pensioenafspraken te formaliseren. ACOP FNV heeft niet aan de besluitvorming in de Pensioenkamer deelgenomen.

Naar het (voorlopig) oordeel van het hof is voldoende aannemelijk geworden dat er met het oog op een te sluiten loonruimte-overeenkomst steeds open en reëel overleg is gevoerd. Het gaat hier allereerst om overleg buiten de formele setting van de Pensioenkamer. ACOP FNV was vanaf een vroeg stadium bij de besprekingen in het kader van de loonruimte-overeenkomst betrokken, heeft hier actief aan deelgenomen en deze in een zeer laat stadium verlaten. Herhaling van dit overleg binnen de formele setting van de Pensioenkamer was niet nodig. Dat neemt niet weg dat ACOP FNV in die formele setting wel aanspraak had op open en reëel overleg over door haar aan te voeren thema’s die niet of onvoldoende in het voorafgaande overleg (in het kader van de loonruimte-overeenkomst) aan de orde waren gekomen. ACOP FNV heeft het overleg binnen de Pensioenkamer echter zelf onmogelijk gemaakt door daaraan slechts als toehoorder deel te nemen. Niet is aannemelijk geworden dat de andere partijen in de Pensioenkamer niet tot nader ‘open en reëel overleg’ bereid waren. Er kleeft dan ook geen gebrek aan de procedure die heeft geleid tot het besluit van de Pensioenkamer van 3 september 2015.

Uitspraken

Meest gelezen berichten