Laden...

Even voorstellen: een hoofd juridische ondersteuning (familierecht)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Even voorstellen: een hoofd juridische ondersteuning (familierecht)
Den Haag, 21 april 2022
In nieuwsprogramma’s op tv zie je geregeld een persoon in toga uitspraak doen in een rechtszaak. Wat is er allemaal voor nodig om tot een uitspraak te komen? Wie werken er aan mee om dit mogelijk te maken? Het gerechtshof Den Haag behandelt straf-, handels-, familie- en belastingzaken in hoger beroep. Hoger beroep houdt in dat als je het niet eens bent met een uitspraak van de rechtbank in jouw zaak, je naar het hof kunt om een nieuwe beoordeling te vragen. 
In deze rubriek vertelt telkens een andere professional over zijn of haar werk bij ons hof. Zo geven we een inkijk achter de schermen. Ditmaal is Aline Nederveen, Hoofd Juridische Ondersteuning (HJO) bij het team familierecht, aan het woord.

‘Afwisselend’ noemt Aline Nederveen haar werk bij het team familierecht van het Haagse hof. Als HJO van dit team geeft ze leiding aan de juridische ondersteuning, maar houdt ze zich ook nog inhoudelijk met familiezaken bezig. Sinds 1 augustus 2020 vervult ze deze functie, nadat ze eerst een half jaar plaatsvervangend HJO is geweest.

Familierecht

Aline volgde na de middelbare school de hbo-studie Sociaal Juridische Dienstverlening. In het kader van deze studie liep ze stage bij het team familie- en jeugdrecht van de rechtbank in Breda. Daar kreeg ze een passie voor het personen- en familierecht. Na haar stage bleef ze aan de rechtbank verbonden als buitengriffier voor zaken in het familierecht. Een buitengriffier is een student Rechten die op oproepbasis incidenteel ingezet wordt als griffier voor rechtszaken. Na het hbo stroomde Aline door naar de Universiteit Utrecht en rondde daar in drie jaar tijd de studie Rechten af. Ze studeerde af op het onderwerp internationale kinderontvoering. Haar scriptie ging over een rechtsvergelijkend onderzoek tussen Nederland en Duitsland in het kader van de weigeringsgronden van het Haags Kinderontvoeringsverdrag uit 1980. In Nederland deed ze hiervoor jurisprudentieonderzoek. Ze verbleef een week of negen in Bonn om daar onderzoek te doen bij de Duitse Centrale Autoriteit op dit gebied.

Na de afronding van haar universitaire studie Rechten werd Aline juridisch medewerker familierecht bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Later werd ze er senior juridisch medewerker. Over haar belangstelling voor familierecht vertelt ze vol enthousiasme: “Bij familierecht is geen enkele zaak hetzelfde. De wet geeft brede normen, waardoor de rechter veel vrijheid heeft om zelf tot een passende uitspraak te komen. Daarnaast vind ik het boeiend om met het internationale aspect van familierecht bezig te zijn. Bij de rechtbank hield ik me voornamelijk bezig met internationale echtscheidingen, afstammingszaken en akten burgerlijke stand. In april 2019 stapte Aline over naar ons hof, waar ze eveneens senior juridisch medewerker werd. Hier behandelt ze ook de zaken over internationale kinderontvoeringen.

Dagelijkse praktijk

De helft van de werkweek besteedt Aline aan haar taken als HJO. De juridische ondersteuning bij het team familierecht bestaat uit 16 gerechtsjuristen en 2 adviseurs. Aline vertelt: “De jongste lichting heeft vaak de relatief nieuwe master jeugdrecht afgerond. Als HJO wil ik eraan bijdragen dat medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Het is belangrijk dat iedereen zijn of haar werk met plezier kan doen en dat de best mogelijke kwaliteit geleverd wordt. Daarnaast probeer ik de dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk te stroomlijnen, door bijvoorbeeld vragen van collega’s te beantwoorden, het zittingsroosters te maken dan wel vervanging te regelen bij ziekte. Verder voer ik jaarlijks met de medewerkers personeelsgesprekken. Het doel is dat bij iedereen het beste boven komt in het werk. Daarnaast houd ik me ook met meer strategische onderwerpen bezig. Momenteel denk ik mee aan het jaarplan 2023 en het programma Tijdige Rechtspraak. De overige tijd van mijn werkweek werk ik ook als senior secretaris (sinds kort senior gerechtsjurist geheten) in het primair proces. Dan tref ik de voorbereidingen voor de behandeling van een zaak op zitting. Bij de zitting zelf ben ik griffier. Na de zitting neem ik met de raadsheren deel aan de raadkamer en schrijf een concept-uitspraak. Deelnemen aan de raadkamer is interessant. Er wordt dan beraadslaagd over de uitspraak en je wordt ook als secretaris echt geacht je mening te geven.”

Aline is een beginnend leidinggevende. Ze mag daarom een management development traject gaan volgen. Het opdoen van ervaring als leidinggevende is momenteel een mooie nieuwe uitdaging voor haar. Ten slotte wil ze nog benadrukken dat ze het bijzonder vindt dat ondanks de coronaperiode de sfeer goed en gemoedelijk is. “Ik werk met erg betrokken collega’s,” besluit ze. 


Lees ook de andere verhalen in de rubriek 'Even voorstellen'

Uitspraken