Fanclub mag Kuifje afbeeldingen gebruiken in publicaties

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Fanclub mag Kuifje afbeeldingen gebruiken in publicaties
Den Haag, 27 oktober 2015

Het gerechtshof Den Haag heeft in hoger beroep bepaald dat het Belgische bedrijf Moulinsart een Kuifje-fanclub niet kan verbieden om afbeeldingen uit Kuifje-albums te gebruiken in haar publicaties. Tegelijk oordeelt het hof dat de Kuifje-fanclub niet structureel en omvangrijk mag citeren uit overig werk van de auteur van Kuifje.

Hergé (1907-1983) is de auteur van onder meer de bekende stripfiguur Kuifje. Het Hergé Genootschap (HG) is een Nederlandse fanclub van Hergé. HG geeft verschillende publicaties uit waarin zij afbeeldingen van Hergé gebruikt.

​Auteursrechten

HG is in kort geding gedagvaard door het Belgische bedrijf Moulinsart. Dat bedrijf stelt dat zij de auteursrechten op het werk van Hergé beschermt en exploiteert. Volgens Moulinsart maakt HG inbreuk op deze auteursrechten. Moulinsart wil daarom dat HG wordt verboden om afbeeldingen van Hergé te gebruiken. 
Het hof stelt Moulinsart grotendeels in het ongelijk.

​Uitspraak eerder

Volgens het hof heeft Moulinsart niet voldoende aangetoond dat zij beschikt over de auteursrechten op de afbeeldingen van Hergé uit de Kuifje-albums. Moulinsart kan HG dus niet verbieden die afbeeldingen te gebruiken. Dat had het hof ook al in een eerdere uitspraak vastgesteld in de bodemprocedure tussen deze partijen op 26 mei 2015. 

​Citeren

HG gebruikt ook (in mindere mate) afbeeldingen van Hergé die niet uit de Kuifje-albums afkomstig zijn. Vast staat dat Moulinsart wel over die auteursrechten beschikt. Volgens HG mag zij die afbeeldingen tóch gebruiken op grond van het recht om te ‘citeren’. Het hof oordeelt echter dat HG zo omvangrijk en structureel citeert dat zij de grenzen van het citaatrecht overschrijdt. Daarom wordt HG wel een verbod opgelegd om deze afbeeldingen te gebruiken.

Uitspraken

Meest gelezen berichten