Gevangenisstraf voor bezit en verspreiden van kinderporno

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Gevangenisstraf voor bezit en verspreiden van kinderporno
Den Haag, 29 oktober 2015

Het gerechtshof in Den Haag heeft in hoger beroep een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, opgelegd aan een 77-jarige man. Deze man heeft zich – nadat hij eerder voor een soortgelijk feit is veroordeeld – in de periode van begin 2006 tot en met begin 2011 onder andere schuldig gemaakt aan het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno.

Naast de oplegging van een gevangenisstraf heeft het hof net als de rechtbank bepaald dat de verdachte gedurende vijf jaar verplicht contact zal hebben met de reclassering. Ook moet hij in die vijf jaar de afdeling zeden van de politie in de gelegenheid stellen om zijn computers, harde schijven, dvd's en andere gegevensdragers te controleren op de aanwezigheid van kinderporno.

Het hof heeft bij het bepalen van de straf meer dan de rechtbank rekening gehouden met de leeftijd van de verdachte. Ook is er veel tijd verstreken sinds de verdachte de feiten heeft gepleegd en sinds hij daarvoor door de rechtbank is veroordeeld. Verder heeft het hof in aanmerking genomen dat de verdachte - nadat hij door de rechtbank is veroordeeld - tweemaal de afdeling zeden van de politie in de gelegenheid heeft gesteld om zijn computers, harde schijven, dvd’s en andere gegevensdragers te controleren op de aanwezigheid van kinderporno en dat er bij die controles geen kinderporno is aangetroffen. Een en ander heeft er toe geleid dat het hof aan de verdachte een lagere straf heeft opgelegd dan de rechtbank, die in 2012 oordeelde dat aan de verdachte een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, diende te op worden gelegd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten