Koninklijke onderscheiding voor bevorderen goed functionerende rechtsstaat

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Koninklijke onderscheiding voor bevorderen goed functionerende rechtsstaat
Den Haag, 07 juli 2015

“Rechtspraak is het cement van onze maatschappij.” Dit citaat van Joep Verburg haalde de eerste locoburgemeester van Den Haag Ingrid van Engelshoven op 6 juli 2015 aan bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan de oud-president van het Haagse gerechtshof. Joep Verburg werd daarmee Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor alles wat hij gedaan heeft om een goed functionerende rechtsstaat te bevorderen. Joep Verburg bereikte op 5 juli de leeftijd van 70 jaar en verlaat per 1 augustus aanstaande de Rechtspraak.

Joep Verburg studeerde af in het privaatrecht en promoveerde in het strafrecht. Van 1975 tot 1983 was hij secretaris-rentmeester van het hoogheemraadschap Groot-Alblasserwaard. Daarna volgde de benoeming tot vicepresident bij de rechtbank in Dordrecht. Hij maakte gedurende drie jaar een kort uitstapje naar Rijkswaterstaat als hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken. In 1988 keerde hij voorgoed terug bij de Rechtspraak. Hij noemde de Rechtspraak ooit “essentieel voor een goed functionerende samenleving.”

Binnen de Rechtspraak was Joep Verburg achtereenvolgens kantonrechter in Dordrecht, vicepresident in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, rector bij het Opleidings- en trainingsinstituut voor Rechters en Officieren van Justitie (SSR), voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en vicepresident in het Gerechtshof Den Haag. Van 2001 tot 2012 was hij president van dit hof. Na de Herziening Gerechtelijke Kaart ging hij er verder als coördinerend vicepresident en senior-raadsheer.

Joep Verburg maakte tevens deel uit van het College van Medisch Toezicht, waarvan hij ook ruime tijd de voorzitter was. Daarnaast vervulde hij verschillende andere nevenfuncties, bijvoorbeeld bij de Stichting Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Oost-Nederland en het huis van Bewaring in Rotterdam en Dordrecht. Ook op internationaal gebied was hij actief, waaronder als nationaal expert voor de Groups of States Against Corruption van de Raad van Europa en als lid en voorzitter van de Raad voor Internationale Juridische Samenwerking. Tenslotte publiceerde Joep Verburg geregeld op zijn vakgebied en was hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. De locoburgemeester merkte in haar toespraak op dat Joep Verburg zowel in zijn hoofdfuncties als nevenfuncties een voorbeeldfunctie vervuld heeft vanwege zijn professionaliteit, inhoudelijke deskundigheid en collegialiteit. En ook dat hij wordt geroemd om een bewonderenswaardige mix van wijsheid, daadkracht en behoedzaamheid.

Uitspraken

Meest gelezen berichten