Legesheffing omgevingsvergunningen Rotterdam uit 2013 onverbindend

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Legesheffing omgevingsvergunningen Rotterdam uit 2013 onverbindend
Den Haag, 07 september 2016

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen in de gemeente Rotterdam uit 2013 is onverbindend. Dat heeft het gerechtshof Den Haag op 7 september in hoger beroep bepaald. In de twee aan het hof voorgelegde zaken bedroegen de bouwsommen €1.875.000,- en €1.375.000,- en is tweemaal een bedrag aan leges van €100.335,- in rekening gebracht.

Het betreffende tarief is opgenomen in de Tarieventabel behorend bij de Verordening leges omgevingsvergunning 2013 van de gemeente Rotterdam. Volgens de Tarieventabel 2013 wordt een vast bedrag aan leges per categorie aan bouwkosten in rekening gebracht. Hierbij is sprake van een zogenaamd zaagtandeffect. Een minieme overschrijding van een tariefklasse resulteert bij bepaalde overgangen vrijwel in een verdubbeling of in meer dan een verdubbeling van de verschuldigde leges. Het tarief differentieert  van ongeveer 1,5% tot ruim 9,5% van de bouwsom. Zo bedragen bij een bouwsom van €15.400,00 de leges €619,- (4% van de bouwsom) en bij een bouwsom van €15.400,01 bedragen de leges €1.425,- (9,25% van de bouwsom). Bij bijvoorbeeld een bouwsom van € 154.200,- bedragen de leges € 5.525,- (3,58% van de bouwsom) en bij een bouwsom van €154.200,01 bedragen de leges € 13.033,- (8,46% van de bouwsom). Vanaf categorie VI tot categorie X wordt het tarief vrijwel verdubbeld per overgang.

Het gerechtshof Den Haag is van oordeel dat bovenstaande leidt tot een willekeurige en onredelijke legesheffing die de wetgever niet op het oog kan hebben gehad. Het gevolg is dat de aanvrager van de omgevingsvergunningen geen leges is verschuldigd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten