Oog voor de samenleving

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Oog voor de samenleving
Den Haag, 29 april 2016

“Het is belangrijk dat er diversiteit bestaat in de samenstelling van de rechterlijke macht. Daar wil ik me voor inspannen,” stelt president Leendert Verheij van het gerechtshof Den Haag en tevens voorzitter van de Landelijke Selectiecommissie Rechters. Op 2 mei start wederom de selectieprocedure voor nieuwe rechters, waar hij nauw bij betrokken is. Deze week reageerde de president via twitter op een NRC-column met de stelling dat de rechtspraak nog gedomineerd wordt door autochtone, blanke Nederlanders.

Leendert Verheij: “Het is vervelend als de suggestie gewekt wordt dat we als Rechtspraak weinig doen om de samenstelling van de rechterlijke macht te veranderen. Een paar jaar geleden hebben we een project gehad gericht op de werving van kandidaten met een biculturele achtergrond voor de functie van rechter. Helaas waren de resultaten hiervan wat teleurstellend en bleek de praktijk weerbarstig. Ik pleit ervoor om hier opnieuw prioriteit aan te geven. Ik denk dat het goed is om ons daarbij door mensen met een biculturele achtergrond te laten adviseren over de wijze waarop we dit het beste aan kunnen pakken. We hoeven als rechter zeker niet allemaal hetzelfde type persoon te zijn, maar we moeten wel aan dezelfde competenties voldoen. De kwaliteit van de rechtspraak in Nederland staat mondiaal gezien hoog aangeschreven en dat moet zo blijven.”

Huidige studenten

Pleitwedstrijd voor studenten rechtswetenschappen in het Haagse gerechtshof

In maart maakte Leendert Verheij deel uit van de jury bij het Nationaal Appèlconcours, een pleitwedstrijd voor studenten rechtswetenschappen, gehouden bij het Haagse gerechtshof. Daar viel hem de diversiteit onder de deelnemers op. Hij maakte dan ook van de gelegenheid gebruik om bij de prijsuitreiking de deelnemende studenten uit te nodigen om een carrière in de rechtspraak te overwegen.

Aansluiting bij de maatschappij

Toen Leendert Verheij met een groep nieuwe selecteurs voor rechters zittingen bijwoonde, viel de selecteurs en hem op hoeveel moeilijke woorden er  tijdens die zittingen gebruikt werden, ook waar dat niet nodig was. Delen van zittingen gingen daardoor langs de betrokkenen heen. Het was de reden dat hij het onderwerp ‘begrijpelijke taal’ aansneed in een toespraak bij de installatie van nieuwe raadsheren. De toespraak werd door het radioprogramma De Taalstaat uitgeroepen tot het ‘Betoog van de week’. Inmiddels zijn bij het gerechtshof Den Haag trainingen ‘begrijpelijke taal’ gestart. Het gaat hierbij om zowel mondeling als schriftelijk taalgebruik. Leendert Verheij legt uit dat het zeker niet de bedoeling is om juridische begrippen van hun inhoud te ontdoen of om in kleutertaal te vervallen, maar het publiek moet wel begrijpen wat er besproken wordt in de rechtszaal en wat een uitspraak inhoudt. Hij benadrukt dat de communicatie naar de media toe daarom ook belangrijk is, omdat daarmee veel mensen bereikt kunnen worden om uitspraken duidelijk te maken.

“Al lange tijd pleit ik er voor dat rechters meer naar buiten treden om zo meer uitleg te geven aan wat wij doen en wat onze uitspraken inhouden,” vertelt Leendert Verheij. “Dat kan door goede uitleg te geven aan de media, maar ook bijvoorbeeld door een project als ‘raadsheer voor de klas’, waarbij raadsheren van ons hof Haagse basisscholen bezoeken om over hun werk te vertellen. Zelf heb ik geregeld geprobeerd om op diverse manieren, zoals lezingen, interviews en twitter, aan de buitenwereld uit te leggen wat we doen binnen de rechtspraak. Het is misschien allemaal nog niet perfect, maar we zijn er op diverse fronten druk mee bezig.”

(Auteur: Maartje Verweij / gerechtshof Den Haag)

Uitspraken

Meest gelezen berichten