Schuldigverklaring maar geen strafoplegging voor belaging

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Schuldigverklaring maar geen strafoplegging voor belaging
Den Haag, 23 februari 2015

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 23 februari 2015 een 78-jarige man en een 74-jarige vrouw uit Rockanje schuldig verklaard aan belaging van hun dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen. Zij maakten gedurende een periode van vier jaar inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer door het opzettelijk en stelselmatig maken van foto’s, het versturen van brieven en kaarten, en het zich ophouden in de buurt van hun woning, school of sportvereniging.

Evenals de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat met strafoplegging in deze zaak geen enkel strafrechtelijk doel gediend is. Het hof heeft daarbij rekening gehouden met de verstoorde familierelatie, het verdriet daarover, de omstandigheid dat beiden een blanco strafblad hebben en de (gevorderde) leeftijd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten