Uitspraak in geschil over levering van "biologische planten"

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Uitspraak in geschil over levering van "biologische planten"
Den Haag, 15 november 2016

Een Nederlandse opkweker van groenteplanten moet de schade van een Duitse biologische akkerbouwer vergoeden, vanwege het leveren van planten die als biologisch geteeld waren verkocht, maar dat niet waren. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag in hoger beroep bepaald.

De Duitse akkerbouwer had twijfel of de hem geleverde planten waren opgekweekt volgens de biologische productiemethode voorgeschreven in een Europese Verordening. Om die reden moest hij Abcert (de Duitse controle-instantie) inschakelen. Abcert vond bij onderzoek van monsters van die planten sporen van niet toegestane stoffen. Na het horen van vele getuigen heeft het hof geoordeeld dat de geleverde de planten niet de overeengekomen biologische kwaliteit bezaten.

Het hof overwoog hierbij dat voor de biologische productiemethode in beginsel alleen biologisch zaad mag worden gebruikt. In dit geval was niet biologisch zaad gebruikt (zogenoemd NCB-zaad). Dergelijk zaad mag bij biologische productie alleen worden gebruikt (1) als biologisch zaad niet in voldoende mate aanwezig is en (2) Skal (de Nederlandse controle-instantie) daarvoor ontheffing heeft verleend. Het hof heeft niet vast kunnen stellen dat Skal deze ontheffing had verleend. Volgens Skal was er in de kweekperiode biologisch zaad beschikbaar.

Daar komt bij dat de aangetroffen sporen van niet toegestane stoffen slechts voor een deel is te verklaren door het gebruik van NCB-zaad. Het hof acht aannemelijk dat een aantal sporen is te verklaren door besmetting op het bedrijf van de Nederlandse opkweker. Bij deze opkweker was de gangbare en biologische teelt van groenteplanten fysiek niet volledig gescheiden. Daardoor was het risico op besmetting met niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen vergroot. Gebleken is dat ook op diverse momenten daadwerkelijk zulke besmetting heeft plaatsgevonden, wat volgens het hof duidt op een systeemfout. Bij het onderzoek van Abcert zijn bij de groenteplanten van de opkweker ook schilfers van "groene pillen" aangetroffen. Deze groene pillen duiden op het gebruik door de opkweker van chemisch behandeld zaad, wat bij de productie volgens de biologische productiemethode te allen tijde verboden is.

De opkweker stelt dat zij niets wezenlijks in de bedrijfsvoering heeft veranderd naar aanleiding van deze kwestie, dat ook niet hoefde en dat zij toch nog steeds is gecertificeerd bij Skal. Het hof betwijfelt of deze certificering terecht is. Het onderzoek van Skal was beperkt. Zij heeft zich voornamelijk gericht op de herkomst van de chemische belasting van de planten. Maar Skal heeft geen onderzoek gedaan naar de vraag of het kwekersbedrijf ontheffing had voor het gebruik van NCB-zaad en heeft evenmin navraag gedaan bij Abcert naar de op de akkers van het Duitse bedrijf aangetroffen groene pillen. Skal volstaat bij certificering met het vaststellen of een bedrijf de juiste procedures voor elkaar heeft. Certificering gebeurt op basis van vertrouwen. Er vindt minimaal één bedrijfsbezoek per jaar plaats op basis waarvan Skal dat vertrouwen uitspreekt. Als er bij inspectie geen aanleiding is het vertrouwen op te zeggen wordt het bedrijf gecertificeerd. Dit biedt geen garantie dat er conform de regelgeving wordt gewerkt.

De hoogte van de schade zou vastgesteld moeten worden in een eventuele voortgezette procedure. De Duitse akkerbouwer is inmiddels failliet.

Uitspraken

Meest gelezen berichten