Veroordeling voor ernstige vormen van computercriminaliteit

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Veroordeling voor ernstige vormen van computercriminaliteit
Den Haag, 05 september 2017

Een 28 jarige Poolse man is vandaag veroordeeld voor diverse vormen van computercriminaliteit. Het gerechtshof Den Haag heeft hem daarvoor een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd.

De verdachte had, met 1 of meerdere personen, (via spamruns) onschuldig ogende e-mails verstuurd naar duizenden ontvangers. Deze e-mails bevatten als bijlage een gemanipuleerd Word-bestand. Zodra dat bestand werd geopend, werd automatisch op de computer van de ontvanger malware geïnstalleerd. Het ging daarbij om gemanipuleerde software (een zogenaamde Remote Access Tool) waarmee op afstand toegang tot computers kon worden verkregen. Op die manier kon door de verdachten worden meegekeken op het computerscherm van de slachtoffers, toetsaanslagen worden bijgehouden en de controle over de muis en het toetsenbord worden overgenomen. Vervolgens werden in de internetbankieromgeving bankrekeningnummers met betrekking tot betaalopdrachten gewijzigd waardoor o.a. loonbetalingen niet op de bankrekeningen van de rechthebbenden terecht kwamen maar op die van door de verdachten ingeschakelde derden (money mules). In totaal zijn langs deze weg tienduizenden euro’s weggesluisd. In dit geheel vervulde de verdachte vooral de essentiële computer-technische rol.

Bij het bepalen van de straf heeft het hof meegewogen dat het handelen van de verdachte aanzienlijke financiële schade heeft veroorzaakt en dat hij het economisch systeem en het vertrouwen van de gedupeerde rekeninghouders in het digitale betalingsverkeer ernstig heeft ondermijnd. Het hof heeft er echter ook  rekening mee gehouden dat de feiten in een relatief korte periode zijn gepleegd en dat in vergelijking met andere banking malware-zaken geen sprake is geweest van een voor de betrouwbaarheid en continuïteit van het digitale betalingsverkeer zeer bedreigende werkwijze. Anders dan de rechtbank heeft het hof eerdere veroordelingen van de verdachte voor cybercrime in Polen niet meegenomen, omdat in hoger beroep twijfel is ontstaan over de actualiteit en geldigheid van deze veroordelingen. Mede om deze laatste reden is de opgelegde straf lager dan de straf die eerder door de rechtbank was opgelegd. Die had een gevangenisstraf van 42 maanden opgelegd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten