Laden...

Coronavirus (COVID-19)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshoven > Gerechtshof Den Haag > Coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus, wat betekent dit voor het gerechtshof Den Haag?

Op deze pagina proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over wat de uitbraak van het coronavirus betekent voor gerechtshof Den Haag.

Algemene informatie over de maatregelen die vanuit de Rechtspraak worden getroffen leest u op deze informatiepagina.

 

Zittingen

Gerechtshof Den Haag behandelt steeds meer zaken in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten. In eerste instantie gaat het met name om strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken. Bij deze zaken is fysieke aanwezigheid van betrokkenen vaak van groot belang. Zaken die schriftelijk of via tele(fonisch)horen of skype kunnen worden behandeld, doen we voorlopig nog steeds op die wijze af. Als uw zaak fysiek doorgaat, wordt u daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Het gerechtshof Den Haag heeft op dit moment genoeg zittingszalen coronaproof gemaakt. Er wordt daarom niet uitgeweken naar locaties buiten het Paleis van Justitie.

Het gerechtshof Den Haag maakt gebruik van verruimde openingstijden en plant haar zittingen tussen 8:00 uur en 20:30 uur.

Sinds 1 december 2020 bent u verplicht in de publieke ruimten van de rechtbank een mondkapje te dragen. Neemt u een eigen mondkapje mee. In de zittingszalen hoeft u als u zit geen mondkapje te dragen.

Publiek
Publiek is beperkt welkom. Hier leest u hoe u zich kunt aanmelden.

Journalisten

Bent u journalist en wilt u bij een zitting of uitspraak aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar info.gerechtshofdenhaag@rechtspraak.nl 

Uitspraken

De uitspraken in straf- en civiele zaken gaan op de gebruikelijke wijze. Dat betekent dat de uitspraken in strafzaken mondeling en in civiele zaken schriftelijk worden gedaan.

De uitspraken in belastingzaken worden aan partijen toegestuurd. Tevens worden beslissingen mondeling uitgesproken; hierbij wordt alleen gezegd of het hoger beroep gegrond of ongegrond is. Indien een partij daarbij aanwezig wil zijn, kan zij zich melden bij de receptie van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 20 te Den Haag In plaats daarvan kan een partij op de dag van de uitspraak ook de griffie bellen om de beslissing te vernemen.

Let wel; bij het bijwonen van een mondelinge uitspraak geldt de regel dat elke procespartij maximaal 2 mensen mag meenemen en dat andere bezoekers niet worden toegelaten.

In sommige zaken is aan partijen een datum voor de uitspraak meegedeeld. Het gerechtshof Den Haag doet zijn uiterste best die beloofde data te halen, maar vraagt er begrip voor als de uitspraak mogelijk iets later komt.

Contact

De werkzaamheden van de centrale balie gaan zoveel mogelijk door, per post, telefonisch en/of per e-mail. Wilt u de balie bezoeken, dient u eerst telefonisch een afspraak te maken. Lees hoe wij u van dienst zijn.

De administraties zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Kijk op de contactpagina voor telefoon- en faxnummers.

Als u na 17:00 uur wilt bellen omdat u verhinderd bent te verschijnen op een (straf)zitting van diezelfde avond bij het gerechtshof Den Haag, kunt u het volgende nummer gebruiken: 088 - 362 20 26.

De tijdelijke toegangsregeling Paleis van Justitie Den Haag is van toepassing (pdf, 89,7 KB).

Nieuws m.b.t. het coronavirus - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws m.b.t. het coronavirus

 

 

Continuïteit civiele- en familiezittingen gerechtshof Den HaagContinuïteit civiele- en familiezittingen gerechtshof Den Haaghttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/COVID-19-Continuiteit-civiele-en-familiezittingen-.aspxDen Haag18-10-2020 22:00:00De gerechtsgebouwen zijn beperkt toegankelijk en het aantal zittingszalen is beperkt. Daarom vinden – conform de corona-regelgeving - naast fysieke zittingen ook skypezittingen plaats. <p>In verband met de landelijke maatregelen die zijn genomen wegens de uitbraak van COVID-19 zijn de gerechtsgebouwen beperkt toegankelijk en is het aantal zittingszalen beperkt. Daarom vinden – conform de corona-regelgeving - naast fysieke zittingen ook skypezittingen plaats. De inspanningen die gepaard gaan met het organiseren van deze zittingen zijn aanzienlijk, zowel voor de Rechtspraak als voor de advocatuur. Dagelijks ervaart het gerechtshof Den Haag grote inzet van advocaten en andere procesdeelnemers om te helpen de zittingen door te kunnen laten gaan. </p>
Behandeling zaken tot en met 28 april 2020Behandeling zaken tot en met 28 april 2020https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/COVID-19-Behandeling-zaken-tot-en-met-28-april-2020.aspxDen Haag2-4-2020 22:00:00Het gerechtshof Den Haag inventariseert op dit moment welke zaken de komende weken ingepland kunnen worden voor een zitting.<p>De uitbraak van het Corona-virus heeft een grote impact op de Nederlandse samenleving en ook op de Rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak heeft vandaag een <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-zet-alles-op-alles-om-zoveel-mogelijk-zaken-af-te-doen.aspx">landelijk bericht </a>gepubliceerd met als titel ‘Rechtspraak zet alles op alles om zoveel mogelijk zaken af te doen’. Daarin staat beschreven, welke typen rechtszaken de komende weken behandeld en afgehandeld kunnen worden onder de gegeven omstandigheden.</p>
Zaak Wilders: geen zitting in aprilZaak Wilders: geen zitting in aprilhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Zaak-Wilders-geen-zitting-in-april.aspxDen Haag22-3-2020 23:00:00Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag de behandeling van de strafzaak tegen de heer Wilders in verband met de Coronamaatregelen aangehouden.<p>Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag de behandeling van de strafzaak tegen de heer Wilders in verband met de coronamaatregelen aangehouden en besloten de eerder voor de maand april gereserveerde data te laten vervallen. Over nieuwe data volgt te zijner tijd nader bericht.</p>
Coronavirus: informatie voor bezoekers en procespartijen RechtspraakCoronavirus: informatie voor bezoekers en procespartijen Rechtspraakhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Coronavirus-informatie-voor-bezoekers-en-procespartijen-Rechtspraak.aspxDen Haag2-3-2020 23:00:00Informatie m.b.t. het cornonavirus (COVID-19).<p>In verband met de uitbraak van het cornonavirus <strong><span>COVID-19</span></strong> adviseert het RIVM mensen die onlangs in een risicogebied zijn geweest en nu verkoudheidsklachten (‘lichte luchtwegklachten’) of koorts hebben, thuis te blijven. Dit advies kan gevolgen hebben voor het eventuele bijwonen of bezoeken van een rechtszaak. Voor de laatste adviezen en informatie over de risicogebieden, zie de website van het <a href="https://www.rivm.nl/">RIVM</a>.</p>