Laden...

Delegatiebesluit art 33 WTBZ

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Regels procedures en klachten > Delegatiebesluit art 33 WTBZ

Intro

De president van het gerechtshof 's-Gravenhage delegeert hierbij zijn bevoegdheid ex artikel 33, lid 1,Wet tarieven in burgerlijke zaken, aan de leden en plaatsvervangend leden van het hof die tot de beslissing van die zaken nader zijn aangewezen bij of ingevolge enig binnen het hof geldend verdelingsprotocol (hoe ook genaamd) of door de voorzitter van enige sector van het hof.

Den Haag, 9 februari 2006
J.J.I. Verburg
president
Wet tarieven in burgerlijke zaken
Derde titel. Van de advocaten

 

 

Artikel 33

[1.] Indien de advocaat met de begrooting van den raad van toezigt geen genoegen neemt, of de cliënt weigerachtig blijft het bedrag daarvan te voldoen, wordt het bedrag van het verschuldigde nader vastgesteld door den voorzitter van het college waar de zaak, waarin het salaris berekend is, gediend heeft, of door een der leden, daartoe door hem benoemd.

[2.] Indien de zaak voor geen regterlijk college is aanhangig geweest, geschiedt zulks door den voorzitter der regtbank van het arrondissement waarin de woonplaats van den advocaat is gevestigd, of door een der leden, daartoe door hem benoemd.