Laden...

Ressortelijke indicatiepunten softdrugdelicten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Regels procedures en klachten > Ressortelijke indicatiepunten softdrugdelicten

Artikel 3 onder A, in geval van opzet

HoeveelheidStraf*
1 gram – 250 gramTot GB € 1.100,00 / ts 40 uur
250 gram – 500 gramTot GB € 1.650,00 / ts 60 uur
500 gram – 2,5 kgTot 6 weken gvs / ts 84 uur
2,5 kg – 5 kgTot 12 weken gvs / ts 168 uur
5 kg – 10 kgTot 4 maanden gvs
10 kg – 25 kgTot 6 2/3 maanden gvs
25 kg – 250 kgTot 10 2/3 maanden gvs
250 kg - 1000 kgTot 24 maanden gvs
Vanaf 1000 kg24 maanden – 6 jaar gvs (= wettelijk maximum)

* Zie artikel 11, zevende lid OW: het vierde lid (van art. 11) is niet van toepassing, indien het feit betrekking heeft op een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik, van de in lijst II vermelde middelen, met uitzondering van hennep en hasjiesj.

 

 

Artikel 3 onder B*, C en D in geval van opzet

HoeveelheidStraf**
6 – 50 planten / 31 tot 250 gramTot GB € 550,00 / ts 20 uur
50 – 100 planten / 250 gram – 500 gramTot GB € 1000,00 / ts 36 uur
100 – 500 planten / 500 gram – 2,5 kgTot 6 weken gvs / ts 84 uur
500 – 1000 planten / 2,5 kg – 5 kgTot 12 weken gvs / ts 168 uur
5 kg – 10 kgTot 4 maanden gvs
10 kg – 25 kgTot 6 2/3 maanden gvs
25 kg – 250 kgTot 10 2/3 maanden gvs
250 kg – 1000 kgTot 24 maanden gvs
Vanaf 1000 kg24 maanden – 6 jaar gvs (= wettelijk maximum)

* Deze indicatiepunten hebben geen betrekking op het (strafverzwarende) uitoefenen van een beroep of bedrijf.

** Op een hoeveelheid hennep of hasjiesj van ten hoogste 30 gram is conform artikel 11, zesde lid, Opiumwet, lid 2 van artikel 11 van die wet (met betrekking tot art. 3 onder B, C en D) niet van toepassing.