Celstraf voor werven voor IS in Tilburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Celstraf voor werven voor IS in Tilburg
's-Hertogenbosch, 17 februari 2017

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een 32-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan het werven (ronselen) van een jonge asielzoeker voor de gewapende strijd van IS. Van het werven van 2 andere jongens wordt hij vrijgesproken.

Woongroep voor jonge asielzoekers

De man heeft in februari en maart 2015 enkele keren een woongroep voor jonge alleenstaande asielzoekers in Tilburg bezocht. Bij het eerste bezoek heeft hij gesproken met 3 minderjarige jongens. Tijdens het gesprek heeft hij geprobeerd hen te werven voor de gewapende strijd van Islamitische Staat (IS). Daarna is hij nog enkele keren teruggegaan naar de woongroep en wilde hij opnieuw contact met de jongens, maar dat is niet gelukt.

Werven voor IS

De verdachte heeft weliswaar met de 3 jongens gesproken, maar 1 van hen bleek geen Nederlands te verstaan en 1 heeft alleen meegekregen dat het gesprek over IS ging. Met de derde jongen heeft de verdachte wel daadwerkelijk een gesprek gevoerd. Daarbij probeerde de verdachte deze jongen enthousiast te maken voor IS en wilde hij dat de jongen mee zou gaan naar Syrië en/of Irak, onder andere om daar samen Amerikanen te vermoorden. Dit gesprek komt volgens het hof neer op het werven voor IS.

Om te kunnen spreken van ‘werven’ hoeft volgens de wet het gedrag niet per se resultaat te hebben. Wel is van belang dat degene die wordt benaderd, weet waar het gesprek inhoudelijk over gaat. Daarom veroordeelt het hof de man voor het werven van 1 jongen en wordt hij van het werven van de 2 andere jongens die (vrijwel) niets van de inhoud van het gesprek meekregen, vrijgesproken.

Ernst feit en toezicht reclassering

Met de straf brengt het hof de ernst van het feit tot uitdrukking. De verdachte wordt zwaar aangerekend dat hij de regels die de samenleving tegen terrorisme moeten beschermen, heeft overtreden. Hij heeft een kwetsbare minderjarige asielzoeker benaderd. Het hof houdt bij het bepalen van de straf verder rekening met het feit dat de man in zijn leven al veel heeft meegemaakt. Uit onderzoek van onder meer het Pieter Baan Centrum blijkt dat hij kampt met forse persoonlijke en psychische problemen.

Met het opleggen van een deels voorwaardelijke straf heeft het hof tot doel nieuwe strafbare feiten te voorkomen. Ook moet de man zich onder toezicht stellen van de Reclassering, zodat tijdens zijn proeftijd voldoende zicht blijft op zijn doen en laten.

Splitsing van zaken

De man was ook witwassen en bijstandsfraude ten laste gelegd. Omdat voor een oordeel over het witwassen nader onderzoek moet worden gedaan (het horen van een getuige in Jemen), dat onderzoek de nodige tijd zal kosten, en de veronderstelde bijstandsfraude samenhangt met het witwassen, worden deze zaken later apart behandeld. Het hof heeft ervoor gekozen het terroristische misdrijf wel nu af te doen.

Nu het hof komt tot gedeeltelijke vrijspraak en de zaak van het werven/ronselen wordt gesplitst van de financiële zaken, is de opgelegde straf lager dan de eis van het OM, dat 24 maanden cel eiste, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook valt de straf om die redenen lager uit dan die van de rechtbank Zeeland-West-Brabant eerder.

Uitspraken

Meest gelezen berichten