Hogere celstraf en meer schadevergoeding voor moord op ex-vriendin

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Hogere celstraf en meer schadevergoeding voor moord op ex-vriendin
's-Hertogenbosch, 29 april 2016

Het hof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag een 24-jarige man uit Utrecht veroordeeld voor het doden van zijn ex-vriendin. Het hof acht, net als de rechtbank en het Openbaar Ministerie (OM), moord bewezen en heeft de verdachte daarom veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Dat is 2 jaar meer dan de straf die de rechtbank Oost-Brabant had opgelegd en het OM had geëist. De man moet bovendien aan de nabestaanden van het slachtoffer een hogere schadevergoeding betalen.

Ex-vriendin

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

De Utrechter ging in de vroege ochtend van 10 september 2013 naar de woning van zijn ex-vriendin in ’s-Hertogenbosch en wachtte haar nabij haar woning op tot zij naar buiten kwam. Toen zij naar het schuurtje van haar woning liep, rende de man op haar af en stak haar meerdere keren met een mes. De jonge vrouw overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Bekennende verklaring verdachte ongeloofwaardig

Gelet op de verklaring van de verdachte in hoger beroep, kon volgens zijn advocaat moord niet worden bewezen. Het hof acht de nieuwe verklaring van de verdachte echter ongeloofwaardig. Die verklaring sluit namelijk in het geheel niet aan bij de door een ooggetuige nauwgezet gevolgde en beschreven gang van zaken. Daaruit volgt dat de verdachte zich gedurende enige tijd verdekt had opgesteld en dat hij, toen zijn ex-vriendin in beeld kwam, schreeuwend op haar is afgerend. Dat is niet te rijmen met de bedoeling die de verdachte zegt te hebben gehad, namelijk zijn verontschuldigingen aanbieden en kijken of hun relatie kon worden hersteld. Dat de verdachte enkele dagen later op wereldreis zou gaan - volgens hem de aanleiding om haar juist die dag op te zoeken -, acht het hof evenmin geloofwaardig, daar hij geen enkele serieuze voorbereiding voor zo’n reis had getroffen. Ook de claim van de verdachte dat hij zich het geweld op zijn ex-vriendin niet kan herinneren, vindt het hof ongeloofwaardig. Het door hem beschreven verloop van het geheugenverlies is niet onderbouwd en ook niet aannemelijk.

Voorbedachte raad

Het hof is gezien het voorgaande voorbijgegaan aan de verklaring van de verdachte en komt tot de volgende vaststelling van de feiten. De man heeft zijn ex-vriendin eerder op zeer specifieke wijze met de dood bedreigd en die specifieke vorm ook in de praktijk gebracht. Hij heeft met het oog op zijn daad een junglemes aangeschaft en heeft vervolgens aan een goede vriend gevraagd of die hem in staat achtte iemand te vermoorden. De verdachte is exact op de dag waarop de relatie 2 jaar eerder was begonnen bewapend met 3 messen naar ’s-Hertogenbosch afgereisd, heeft zich daar verdekt opgesteld en zijn ex-vriendin aangevallen. Dat levert naar het oordeel van het hof een opeenstapeling van factoren op die voor de aanwezigheid van voorbedachte raad pleiten. Daarom acht het hof moord bewezen.

Calculerende houding verdachte

Het hof heeft aan de verdachte een hogere straf opgelegd dan de rechtbank had gedaan en dan het OM had geëist. De reden daarvan is de houding die de verdachte zich in hoger beroep heeft aangemeten. Hij heeft geveinsd dat hij in het belang van de nabestaanden heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor de dood van zijn ex-vriendin maar hij heeft allerminst openheid van zaken gegeven. Het hof concludeert dat hij niet heeft willen spreken over zijn beweegredenen en over de momenten die zijn ex-vriendin uiteindelijk fataal zijn geworden. Gelet daarop vindt het hof een gevangenisstraf van 20 jaar passend en geboden.

Meer schadevergoeding

Het hof heeft ook meer schadevergoeding toegekend aan de nabestaanden van het slachtoffer dan de rechtbank eerder. De gevorderde schade bestond voornamelijk uit overlijdens- en shockschade. In totaal moet de verdachte nu een bedrag van ruim 31.000 euro vergoeden in plaats van het door de rechtbank toegewezen totaalbedrag van ruim 8000 euro.

Uitspraken

Meest gelezen berichten