Nog geen einduitspraken in hoger beroepszaken tussen WML en oud-werknemer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Nog geen einduitspraken in hoger beroepszaken tussen WML en oud-werknemer
's-Hertogenbosch, 21 juni 2016

De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en een oud-werknemer van het bedrijf zijn verwikkeld in een langlopende juridische strijd. In hoger beroep lopen op dit moment twee met elkaar samenhangende procedures.

Schadevergoeding

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

In de eerste zaak eist WML een schadevergoeding van de oud-werknemer wegens zijn handelswijze bij het tot stand brengen van een grondtransactie in 2007. De toenmalige werknemer van WML verkocht een aantal percelen van het bedrijf. Het bedrag dat hiervoor overeen werd gekomen, was volgens WML veel te laag. Het Limburgse bedrijf houdt haar oud-werknemer verantwoordelijk voor schade die WML hierdoor heeft geleden.

Bewijs voor aansprakelijkheid

De oud-werknemer kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor schade die hij ‘opzettelijk heeft veroorzaakt’ of wanneer die schade is ontstaan doordat hij ‘bewust roekeloos heeft gehandeld’ (volgens artikel 7:661 BW). Vandaag heeft het hof WML de opdracht gegeven om dit te bewijzen. Pas daarna zal het hof een beslissing nemen of en in welke mate de oud-werknemer aansprakelijk is voor de schade.

Rehabilitatie en rectificatie

De oud-werknemer zegt dat hij correct heeft gehandeld en dat hem dus niets te verwijten valt. Hij vindt juist dat WML ten opzichte van hem onrechtmatig heeft gehandeld. In de tweede zaak eist hij een vergoeding van de schade door WML en haar directeur. Ook eist hij rehabilitatie door het publiceren van een rectificatie.
De beslissing in deze tweede zaak wordt uitgesteld tot het moment waarop in de eerste zaak een einduitspraak wordt gedaan.

Uitspraken

Meest gelezen berichten