Opnieuw celstraf voor bedreigen politieagenten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Opnieuw celstraf voor bedreigen politieagenten
's-Hertogenbosch, 12 november 2015

Een 54-jarige Bosschenaar is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het met de dood bedreigen van 2 politieagenten. Ook moet de man in totaal 2800 euro schadevergoeding betalen en zich houden aan bijzondere voorwaarden. 

Vuurwapens

De 2 agenten gingen in augustus 2013 af op een burenruzie in ’s-Hertogenbosch. Daar aangekomen troffen zij de verdachte aan in zijn woning met in iedere hand een vuurwapen. De agenten droegen hem op om de wapens neer te leggen, maar in plaats daarvan richtte hij ze op het hoofd van één van de agenten.  De andere agent stond vlak naast haar collega. De afstand tussen het hoofd van de agent en de loop van beide vuurwapens was slechts 40 centimeter. Vervolgens haalde de verdachte de trekker over, maar er werd geen schot gelost.

Geen opzet

Het hof vindt, evenals de rechtbank Oost-Brabant, dat er geen sprake is van een poging tot moord of doodslag. De verdachte had bij het overhalen van de trekker niet de opzet om de agenten te doden. Hij wilde alleen bereiken dat hij zelf werd doorgeschoten. Bovendien waren de wapens die hij gebruikte weliswaar geladen, maar een van de onderdelen was dermate oud dat de deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut sterk betwijfelde of de wapens nog konden afgaan. Het hof heeft daarom ook niet kunnen vaststellen dat daartoe een aanmerkelijke kans bestond.

Bedreiging van beide agenten

De agenten stonden schouder aan schouder en ook voor de agent op wie het pistool niet op gericht was, was de dreiging zeer groot. Het hof vindt, in tegenstelling tot de rechtbank, bewezen dat de verdachte beide agenten heeft bedreigd met de dood en komt daarom tot een hogere straf. De rechtbank veroordeelde de man eerder tot 200 dagen gevangenisstraf, waarvan 90 dagen voorwaardelijk en het betalen van een schadevergoeding van 1000 euro.

Slachtofferverklaring

Mensen die op deze manier bedreigd worden, ondervinden hiervan vaak nog lange tijd psychisch nadelige gevolgen. Dat is niet anders voor politieagenten. De agent op wie het pistool gericht werd, heeft in zijn slachtofferverklaring uitvoerig verteld over de enorme gevolgen die het gebeuren voor hem heeft gehad en nog steeds heeft. Het hof rekent dat de verdachte zwaar aan. 

Verminderd toerekeningsvatbaar

De verdachte was tijdens het plegen van het feit verminderd toerekeningsvatbaar. Hij leed aan een borderline persoonlijkheidsstoornis en kampte met een alcoholverslaving. Sinds enige tijd wordt hij (op vrijwillige basis) behandeld in een forensisch psychiatrische kliniek en daar verblijft hij inmiddels ook permanent in een begeleide woonvorm. Ondanks dat vindt het hof dat het bewezen verklaarde zo ernstig is dat niet kan worden volstaan met een lichtere straf dan een gevangenisstraf, een straf die hij al in voorarrest heeft uitgezeten. 

Bijzondere voorwaarden

De verdachte is nu bezig met een traject dat erop gericht is het plegen van nieuwe strafbare feiten te voorkomen. Het hof wil dit niet belemmeren maar juist versterken. Daarom stelt het hof enkele bijzondere voorwaarden aan de verdachte. Zo moet hij gedurende zijn proeftijd onder meer blijven wonen in een instelling voor begeleid wonen, zich regelmatig melden bij de reclassering en, als de reclassering dit nodig vindt, zich laten opnemen in een psychiatrische kliniek.

Uitspraken

Meest gelezen berichten