Opnieuw vrijspraak van lekken geheime informatie gemeenteraadslid Heerlen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Opnieuw vrijspraak van lekken geheime informatie gemeenteraadslid Heerlen
's-Hertogenbosch, 24 april 2017

Een raadslid van de gemeente Heerlen is in hoger beroep vrijgesproken van schending van zijn ambtsgeheim. Voor de informatie die de man zou hebben vrijgegeven, geldt volgens het hof namelijk geen geheimhoudingsplicht.

Huurprijs

Het raadslid zou in 2013 op zijn website geheime informatie hebben gepubliceerd over de huurprijs die het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg betaalt voor het voormalig CBS-gebouw in Heerlen.

Geheimhoudingsplicht vervallen

De informatie over de huurprijs zou afkomstig zijn uit de bijlagen van een raadsinformatiebrief die, onder oplegging van geheimhouding, ter inzage waren gelegd voor leden van de gemeenteraad. De geheimhouding was opgelegd door het college van burgemeester en wethouders.
Om de zaak te kunnen beoordelen, heeft het hof eerst gekeken of de besluitvorming met betrekking tot de geheimhouding wel voldeed aan de wettelijke regeling daarover in de Gemeentewet. Dat blijkt niet zo te zijn. Volgens de wet blijft de door het college opgelegde geheimhoudingsplicht alleen gelden als de gemeenteraad die vervolgens uitdrukkelijk bekrachtigt. Dat heeft de raad echter niet gedaan en daardoor is de geheimhoudingsplicht vervallen. Omdat er geen sprake meer was van een geheimhoudingsplicht toen het raadslid de informatie op zijn website zette, kan hij ook niet veroordeeld worden voor het lekken daarvan. 

Rechtbank

De rechtbank Limburg sprak de man eerder ook vrij. Dat was echter om een andere reden, namelijk vanwege een fout in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie.

Uitspraken

Meest gelezen berichten