Oud-directeur hoeft geen schadevergoeding te betalen aan woningcorporatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Oud-directeur hoeft geen schadevergoeding te betalen aan woningcorporatie
's-Hertogenbosch, 07 november 2017

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag beslist dat een oud-directeur geen schadevergoeding hoeft te betalen aan de woningcorporatie waar hij eerder werkte. De woningcorporatie had een schadevergoeding van hem gevorderd voor de geleden schade als gevolg van zijn onrechtmatige handelen. Het hof onderschrijft daarmee het oordeel van de rechtbank die de vordering eerder ook afwees.

Onregelmatigheden

De man was sinds 1999 werkzaam als directeur-bestuurder van een woningcorporatie in Geertruidenberg. De corporatie kreeg signalen van onregelmatigheden en gaf opdracht om daar onderzoek naar te doen. Vervolgens sloten corporatie en bestuurder in 2011 een beëindigingsovereenkomst waarin stond dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden was beëindigd.

Finale kwijting

De woningcorporatie achtte de oud-directeur aansprakelijk voor de geleden schade als gevolg van zijn onjuiste bestuurshandelen en wilde dat de oud-directeur die schade zou vergoeden. De hoogte van die schadevergoeding zou dan nog moeten worden vastgesteld in een zogenoemde ‘schadestaatprocedure’.

De partijen hadden echter in de beëindigingovereenkomst een bepaling opgenomen over ‘finale kwijting’. Die bepaling houdt kort gezegd in dat partijen niets meer van elkaar vorderen op grond van de arbeidsovereenkomst, de wijze van beëindiging daarvan en de daarmee gepaard gaande financiële afwikkeling. De rechtbank oordeelde eerder dat deze bepaling de vordering aan de oud-directeur in de weg staat. Het hof is het met deze redenering eens en wijst de vordering ook af, en bekrachtigt daarmee het vonnis van de rechtbank.

Uitspraken

Meest gelezen berichten