Besluit verdeling zaken hoofd en nevenzittingsplaats

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Regels procedures en klachten > Besluit verdeling zaken hoofd en nevenzittingsplaats
Uitsnede gebouw gerechtshof 's-Hertogenbosch

Bestuursbesluit inzake de verdeling van zaken over de hoofdplaats en de nevenzittingsplaatsen als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid sub c, Reglement van het gerechtshof 's-Hertogenbosch

Gelet op artikel 59 van de Wet op de rechterlijke organisatie en artikel 4.3, eerste lid sub c, Reglement van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, heeft het bestuur het navolgend besluit genomen:

 

Artikel 1

1. In de hoofdplaats ’s-Hertogenbosch worden behandeld:
a. alle belastingzaken die niet in de hierna te noemen nevenzittingsplaatsen worden behandeld;
b. alle civiele zaken;
c. alle strafzaken die niet in de hierna te noemen nevenzittingsplaatsen worden behandeld.

2. In de nevenzittingsplaatsen Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Heerlen, Maastricht, Roermond, Tilburg en Venlo worden de belastingzaken behandeld die de sectorvoorzitter van de sector belastingrecht daartoe bepaalt.

3. In de nevenzittingsplaatsen Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Heerlen, Maastricht, Roermond, Tilburg en Venlo worden de zaken van de economische kamer behandeld die de sectorvoorzitter van de sector strafrecht daartoe bepaalt.

4. Het bestuur kan, na kennis te hebben genomen van het standpunt van de hoofdadvocaat-generaal in het ressort, bepalen dat, voor zover het betreft de meervoudige kamers voor strafzaken, terechtzitting wordt gehouden in de nevenzittingsplaatsen Amsterdam en Rotterdam als bedoeld in artikel 3 van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittings-plaatsen, Stb. 2001, 616, indien dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid van personen.

5. In nevenzittingsplaatsen kunnen, behoudens ter zitting, geen stukken worden ingediend.

6. Dit besluit wordt gepubliceerd op de site van het gerechtshof onder www.rechtspraak.nl, en treedt in werking op 1 oktober 2008.

1 oktober 2008,
namens het bestuur,

w.g.
mr. G.A.M. Stevens,
president

Besluit verdeling van zaken over de hoofdplaats en de nevenzittingsplaatsen