Laden...

Verkorting termijn datumbepaling arrest en mondelinge behandeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Regels procedures en klachten > Verkorting termijn datumbepaling arrest en mondelinge behandeling

Verkorting termijn datumbepaling arrest en mondelinge behandeling per 22 februari 2022

In 2017 bestond de noodzaak om een lange wachttermijn van ruim een half jaar in te plannen voor handelszaken die klaar waren om arrest in te wijzen en voor handelszaken waarin een mondelinge behandeling werd gevraagd. Doel daarbij was om partijen een realistisch idee te geven over wanneer ze een uitspraak dan wel een zitting kunnen verwachten. Inmiddels is het mogelijk om die wachttermijn te verkorten.

Vaste realistische datum

Dat betekent dat - kort gezegd - verzoeken om een arrest of een mondelinge behandeling voortaan nog een wachttermijn krijgen van 18 weken. Na afloop van deze termijn is duidelijk wanneer het arrest kan worden uitgesproken of wanneer de zitting zal plaatsvinden. Deze datum wordt dan - behoudens calamiteiten - niet meer verschoven. Het hof beoogt daarmee te voorkomen dat zaken die voor arrest komen te staan of waarin mondelinge behandeling wordt gevraagd meerdere keren worden aangehouden. Nu de achterstanden waarmee Team Handelsrecht van het hof (nog steeds) kampt afnemen is deze verkorting van de termijn mogelijk.

De nieuwe werkwijze gaat als volgt:

  1. Nadat arrest is gevraagd en een kopie van het procesdossier is overgelegd – in overeenstemming met hoofdstuk 5 van het landelijk procesreglement – wordt de zaak naar de rol van 18 weken later verwezen voor ‘dagbepaling arrest hof’ . Partijen krijgen dan bericht wanneer arrest wordt gewezen.
  2. Nadat mondelinge behandeling is gevraagd en in viervoud een kopie van het procesdossier is overgelegd – in overeenstemming met hoofdstuk 4 van het landelijk procesreglement – wordt de zaak naar de rol verwezen van 16 weken later voor ‘opgave verhinderdata’. Twee weken nadien krijgen partijen bericht wanneer de zitting plaatsvindt.

 

Aanvullend

  • De aard van de zaak kan met zich brengen dat kortere termijnen worden gehanteerd.
  • De bepalingen van hoofdstuk 9 van het landelijk procesreglement spoedappellen in kort geding blijven onverkort gelden.