AG: aanbestedingsovereenkomst ook voor appelrechter beperkt aantastbaar

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > AG: aanbestedingsovereenkomst ook voor appelrechter beperkt aantastbaar
Den Haag, 14 juni 2016

Oók de appelrechter in kort geding is gebonden aan de beperkte gronden voor vernietiging van de overeenkomst tussen de aanbestedende dienst en de inschrijver die de aanbesteding heeft gewonnen. Dat vordert advocaat-generaal Leen Keus in een cassatie in het belang der wet.

De vordering is gericht tegen een arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 13 januari 2015,) tussen Xafax Nederland B.V. en de Universiteit van Utrecht.

In dat arrest was onder meer aan de orde welke mogelijkheden het hof als appelrechter in kort geding heeft om in te grijpen in de overeenkomst tussen de aanbestedende dienst en de inschrijver die de aanbesteding heeft gewonnen.

Op grond van de Aanbestedingswet 2012 mag de aanbestedende dienst de overeenkomst met de winnende inschrijver pas sluiten, nadat de andere inschrijvers (en overige belanghebbenden) de kans hebben gehad hun bezwaren tegen de gang van zaken bij de aanbesteding of tegen de gunningsbeslissing bij de voorzieningenrechter in eerste aanleg kenbaar te maken. Als betrokkenen van die kans geen gebruik hebben gemaakt of de voorzieningenrechter in eerste aanleg de aanbestedende dienst gelijk heeft gegeven, mag de aanbestedende dienst de overeenkomst met de winnende inschrijver vervolgens sluiten. Dat laatste is ook gebeurd in de zaak waarover het hof Arnhem-Leeuwarden in het bestreden arrest heeft geoordeeld.

Volgens de Aanbestedingswet 2012 kan een eenmaal gesloten overeenkomst tussen de aanbestedende dienst en de winnende inschrijver slechts op een beperkt aantal gronden worden aangetast.

In de rechtspraak wordt uiteenlopend geoordeeld over de vraag of die beperking van de vernietigingsgronden óók geldt als het hof, in het hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter, tot een ander oordeel komt dan de voorzieningenrechter. Volgens sommige hoven geldt die beperking óók dan. Volgens andere hoven (waaronder het hof Arnhem-Leeuwarden in het bestreden arrest) geldt die beperking dan niet, onder meer omdat het hof als appelrechter dezelfde mogelijkheden zou moeten hebben als de voorzieningenrechter in eerste aanleg, die de totstandkoming van de overeenkomst had kunnen blokkeren.

De advocaat-generaal vordert dat de Hoge Raad het bestreden arrest in het belang der wet zal vernietigen. Als de Hoge Raad dat zou volgen, heeft dat geen gevolgen voor de rechten en positie van partijen in de betreffende zaak. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak zal doen.

De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.
Het parket bij de Hoge Raad kan zich over een door de Hoge Raad te beoordelen zaak niet anders uitlaten dan in het kader van zijn vordering en is dan ook niet in de gelegenheid tot het geven van nader commentaar.

Uitspraken

Meest gelezen berichten