AG brief niet nodig bij opleggen boete ontbreken APK-keuring personenauto

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > AG brief niet nodig bij opleggen boete ontbreken APK-keuring personenauto
Den Haag, 03 november 2015

Voor het geautomatiseerd opleggen van een boete vanwege het ontbreken van een geldige APK-keuring personenauto hoeft aan de overtreder niet eerst een brief te worden gestuurd. Dat stelt advocaat-generaal Harteveld vandaag in een vordering aan de Hoge Raad tot cassatie in het belang der wet.

In deze zaak had het hof Arnhem-Leeuwarden een beschikking waarin de boete werd opgelegd vernietigd. Het hof vond dat aan de overtreder een brief had moeten worden verstuurd waarin wordt geïnformeerd naar bijzondere omstandigheden. Een dergelijke brief wordt wél gestuurd aan kentekenhouders van zware voertuigen die de APK-wetgeving hebben overtreden. Het hof trok uit het achterwege blijven van een brief de conclusie dat de betrokken ambtenaar daardoor niet bevoegd was de boete op te leggen.

De brief aan kentekenhouders van zware voertuigen wordt volgens de advocaat-generaal preventief gestuurd omdat de praktijk daar aanleiding toe gaf. Het is niet aannemelijk dat die aanleiding bij personenauto’s ook bestaat en het hof heeft dat niet vastgesteld. Ook kon het hof volgens hem op basis hiervan niet concluderen dat de betrokken ambtenaar niet bevoegd was de boete op te leggen.

Uitspraken