Laden...

Update 23 april: werkwijze Hoge Raad i.v.m. coronavirus

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Update 23 april: werkwijze Hoge Raad i.v.m. coronavirus
Hoge Raad, 23 april 2020

Dinsdag 21 april heeft het kabinet onder meer aangekondigd een aantal al eerder getroffen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te verlengen tot en met 19 mei. De Hoge Raad hanteert voor de eigen organisatie als uitgangspunt dat deze overheidsmaatregelen stipt worden opgevolgd. Binnen die grenzen zal zoveel mogelijk worden gewaarborgd dat de primaire, rechtsprekende taak door kan gaan.

Toegang gebouw
Het gebouw is tot en met 19 mei niet toegankelijk voor publiek.

De centrale balie is voor procespartijen geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Binnen die tijdsbestekken zijn ook de griffies telefonisch bereikbaar.

Rolzittingen
De administratieve rolzittingen op dinsdag (straf) en vrijdag (civiel en belasting), waarop onder meer de uitspraken worden gedaan, vinden vooralsnog doorgang. In verband met de sluiting van het gebouw zullen deze zonder publiek plaatsvinden. Media die aanwezig willen zijn bij een uitspraak, dienen vooraf contact op te nemen met de persvoorlichter.

In de periode tot en met 19 mei zijn geen mondelinge pleidooien gepland.

(Uitstel) Termijnen
De wettelijke cassatietermijnen staan vast. Van die termijn is dan ook geen uitstel mogelijk. Procespartijen die in de periode tot en met 19 mei vragen hebben over het indienen van stukken of uitstel van andere termijnen wensen, kunnen als volgt informatie verkrijgen: 

In belastingzaken
Procespartijen en gemachtigden die in belastingzaken vragen hebben over het indienen van stukken of uitstel van andere termijnen wensen, kunnen daarover contact zoeken met de griffie, via de post, fax of telefoon (telefoon: binnen de hiervoor genoemde openingstijden). Ook is het sinds 15 april jl. mogelijk voor procespartijen om het webportaal https://mijnzaak.hogeraad.nl te gebruiken.

In strafzaken
Procespartijen kunnen gebruik maken van het webportaal: https://mijnzaak.hogeraad.nl, daarnaast kan ook via de post of fax een vraag/verzoek ingediend worden.

In civiele zaken
U kunt zich met vragen het beste wenden tot uw cassatieadvocaat. De civiel cassatieadvocaten zijn bij afzonderlijk bericht geïnformeerd over de voor hen geldende mogelijkheden.

Sociale evenementen
Alle sociale evenementen worden, ook in lijn met de kabinetsmaatregelen, tot 1 september geannuleerd. Dat wil zeggen dat studenten- en andere groepsbezoeken en rondleidingen in deze periode niet doorgaan.

Uitspraken