Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling dodelijk verkeersongeval in Pingjum in stand laten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling dodelijk verkeersongeval in Pingjum in stand laten
Hoge Raad, 04 juni 2019

De veroordeling van een verdachte wegens het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval in het Friese Pingjum op 22 augustus 2014 dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Spronken de Hoge Raad in haar conclusie die vandaag is gepubliceerd.

Op 22 augustus 2014 vond ’s avonds een verkeersongeval plaats in Pingjum, waarbij een personenauto en twee voetgangers met een hond betrokken waren. Eén van de voetgangers, een 18-jarige man, en de hond kwamen bij dit ongeval om het leven. De – eveneens 18-jarige – vriendin van de man raakte ernstig gewond. 

Het gerechtshof stelde vast dat de verdachte het verkeersongeval heeft veroorzaakt door met onverminderde snelheid met zijn auto over de voor hem verkeerde linkerzijde van de rijbaan te rijden toen hij de slachtoffers schepte. Het verwijt aan de verdachte is dat hij bij voldoende mate van oplettendheid de slachtoffers wel had kunnen en moeten zien en op tijd had kunnen anticiperen op de verkeerssituatie. Daarbij nam het Hof in aanmerking dat de verdachte bekend was ter plaatse en dat het ongeval bovendien heeft plaatsgevonden in de duisternis en op een smalle onverlichte weg. Onder deze omstandigheden had verdachte extra voorzichtig moeten zijn. Het Hof legde de verdachte wegens schuld aan het dodelijke ongeval 240 uur werkstraf en een rijontzegging van 9 maanden op.

De verdachte stelde beroep in cassatie in. De cassatieklacht richt zich tegen het oordeel van het Hof dat sprake is van dood door schuld in het verkeer.

AG Spronken vindt dat deze cassatieklacht niet slaagt. Zij stelt zich op het standpunt dat het Hof in dit geval heeft kunnen aannemen dat sprake is van schuld in de zin van aanmerkelijke onvoorzichtigheid en onoplettendheid en dat dit ook voldoende is gemotiveerd. Ze adviseert de Hoge Raad dan ook de veroordeling in stand te laten.

Voorlopig is de uitspraak van de Hoge Raad bepaald op 3 september 2019. 

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Uitspraken