Advies AG geen herziening zaak Hagemann

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Advies AG geen herziening zaak Hagemann
Den Haag, 19 november 2013

Advocaat-generaal Hofstee ziet geen aanleiding tot herziening van de zaak Hagemann. Hij heeft de Hoge Raad vandaag geadviseerd het herzieningsverzoek in deze zaak  af te wijzen.

Hagemann is door het hof Amsterdam veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord in 1984 op de twee kinderen van Corina Bolhaar. Ook heeft hij volgens het hof Corina Bolhaar gedood. Dat feit bleek toen echter al te zijn verjaard.
Deze zaak heeft veel media-aandacht gekregen, onder meer in het programma van Peter R. de Vries. De veroordeling van Hagemann berust vooral op de belastende verklaringen die zijn afgelegd door twee exen van Hagemann. In het herzieningsverzoek zijn recente verklaringen van een aantal personen ingebracht, die de betrouwbaarheid van deze belastende verklaringen bestrijden. Daarnaast heeft een getuige zijn eerdere beschuldiging herroepen.

De advocaat-generaal heeft eerst het wettelijk kader van het herzieningsverzoek geschetst. Vervolgens heeft de advocaat-generaal zowel de bewijsconstructie als het nieuwe materiaal gewogen, ook in verhouding tot elkaar. Op grond daarvan is de advocaat-generaal van oordeel dat hetgeen in het herzieningsverzoek is aangevoerd geen novum in de zin der wet oplevert en dat de bewijsconstructie van het hof daardoor niet wordt aangetast. 

Een conclusie is een rechtsgeleerd advies aan de Hoge Raad. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.
Het parket bij de Hoge Raad kan zich over een door de Hoge Raad te beoordelen zaak niet anders uitlaten dan in het kader van de conclusie en is dan ook niet in de gelegenheid tot het geven van nader commentaar.

De Hoge Raad doet naar verwachting op 11 februari 2014 uitspraak in deze zaak.

Uitspraken

Meest gelezen berichten