Laden...

Advocaten tevreden over digitale portaal Mijn Zaak Hoge Raad

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Advocaten tevreden over digitale portaal Mijn Zaak Hoge Raad
Den Haag, 22 januari 2018

Advocaten die in civiele vorderingszaken gebruik maken van het digitale portaal van de Hoge Raad, Mijn Zaak Hoge Raad, zijn tevreden over de werking ervan, zo blijkt uit een evaluatieronde. Gebruiksgemak, eenvoud, snelheid en 24/7 beschikbaarheid behoren tot de belangrijkste pluspunten. De evaluatiegesprekken leverden ook goede suggesties op voor de verdere ontwikkeling van het portaal en de voorbereidingen voor de uitbreiding van het portaal met straf- en belastingzaken.

Met ingang van 1 maart 2017 wordt in civiele vorderingszaken in cassatie digitaal geprocedeerd. Het gebruik van het portaal door de advocaten is na vijf maanden geëvalueerd. Op dat moment werd in circa 60 zaken via het portaal digitaal geprocedeerd.

Doel van de evaluatie was een beeld te krijgen van de ervaringen van gebruikers met het portaal. Dit zijn (voornamelijk) advocaten van de civiele cassatiebalie. Deze ervaringen zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van het portaal en eventuele aanpassingen van reglementen, veelgestelde vragen en de helpdeskprocedure. De evaluatie heeft zich specifiek gericht op degenen die (tot op het moment van de evaluatie) een zaak in het portaal hadden ingediend of in een zaak waren verschenen. De evaluatie vond telefonisch plaats. De uitkomsten zijn geanonimiseerd verwerkt.

In algemene zin zijn de advocaten tevreden tot zeer tevreden over het portaal. Gebruiksgemak, eenvoud, overzichtelijkheid, snelheid en 24/7 beschikbaarheid worden als belangrijkste pluspunten genoemd. Het portaal wordt als betrouwbaar ervaren, met name als gevolg van automatische ontvangstbevestigingen en het directe zicht op wijzigingen in het dossier. Er gaat weinig tot niets mis; ongeveer een derde van de geïnterviewden heeft wel ondersteuning gevraagd aan de griffie maar deze vragen hadden eerder betrekking op de procedure dan op de werking van het portaal. De ondersteuning door de griffie wordt zeer gewaardeerd. Dit positieve beeld kwam bij alle advocaten in de evaluatieronde naar voren. Suggesties voor verbetering waren er ook. Deze hadden vooral betrekking op het digitale dossier en het aantal notificatiemails dat men ontvangt wanneer daar iets in wijzigt. Verder is het een wens van advocaten dat kantoormedewerkers ook toegang kunnen krijgen tot het digitale dossier van hun zaken. De suggesties voor verbetering worden waar mogelijk meegenomen in de planning van onderhoud en doorontwikkeling van het portaal.

In 2018 worden de uitkomsten van deze evaluatie gebruikt bij de voorbereidingen voor de uitbreiding van het portaal met straf- en belastingzaken. Op termijn worden ook de civiele verzoekzaken in het portaal ondergebracht.

Uitspraken