Laden...

Conclusie AG: Advies aan Hoge Raad veroordeling doodslag op 43-jarige man in Weert (9 januari 2013) in stand te laten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Conclusie AG: Advies aan Hoge Raad veroordeling doodslag op 43-jarige man in Weert (9 januari 2013) in stand te laten
Den Haag, 12 maart 2019

Op 10 januari 2013 werd een man dood aangetroffen in een JongerenOntmoetingsPlaats (JOP) in de wijk Graswinkel in Weert. Het in Venlo woonachtige slachtoffer bleek van achteren door zijn hoofd te zijn geschoten. Al snel kwam de verdachte bij de politie in beeld: de verdachte en het slachtoffer kenden elkaar uit de plaatselijke drugsscene en zij waren op de dag van het delict samen gezien. Nadat de verdachte aanvankelijk ontkende met het delict te maken te hebben, meldde hij zich in februari 2014 zelf bij de politie en legde hij een bekennende verklaring af. Hij bekende het slachtoffer te hebben neergeschoten en geld uit diens portemonnee te hebben meegenomen. Later trok hij zijn bekennende verklaring weer in.

In navolging van de rechtbank, heeft het gerechtshof de verdachte ondanks het intrekken van zijn bekennende verklaring toch veroordeeld voor doodslag op het slachtoffer, gevolgd door diefstal van het geld. Het hof legde een gevangenisstraf van vijftien jaar op.
De verdachte stelde beroep in cassatie in.

In cassatie wordt onder meer geklaagd dat het gerechtshof onvoldoende heeft onderbouwd waarom hij het verweer van de verdediging dat de bekennende verklaringen van de verdachte vanwege hun onbetrouwbaarheid niet gebruikt zouden mogen worden, terzijde heeft gesteld. Verwezen wordt naar een deskundigenrapport van een rechtspsycholoog waarin twijfels over de betrouwbaarheid van de bekennende verklaring worden geuit. Het hof zou volgens de verdediging van dat rapport onvoldoende gemotiveerd zijn afgeweken.

De AG gaat in zijn conclusie onder andere in op de verhouding tussen de rechter en de deskundige: waar het gaat om de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal heeft de rechter het laatste woord. In cassatie kan niet opnieuw worden beoordeeld of bewijsmateriaal betrouwbaar is, maar alleen worden onderzocht of de waardering van het bewijs door de rechter begrijpelijk is en voldoende is gemotiveerd. De AG is van mening dat het oordeel van het gerechtshof niet onjuist is en, ook in het licht van het gevoerde verweer, voldoende is gemotiveerd. Hij adviseert de Hoge Raad dan ook de veroordeling in stand te laten.
Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Uitspraken