Conclusie AG: veroordeling stiefvader voor fatale mishandeling Daniëlla in stand laten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Conclusie AG: veroordeling stiefvader voor fatale mishandeling Daniëlla in stand laten
Den Haag, 28 november 2017

De veroordeling van een inmiddels 49-jarige man wegens het plegen van fataal geweld op zijn 20-jarige stiefdochter Daniëlla op 20 juli 2013 in Groningen dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Machielse de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde de man op 28 oktober 2016 tot achttien jaar cel en tbs wegens zware mishandeling met voorbedachte raad op 20 juli 2013 met de dood van de jonge vrouw tot gevolg en de stelselmatige mishandeling van de vrouw gedurende vijf maanden daaraan voorafgaand.

De verdachte heeft tegen deze veroordeling cassatie ingesteld. In cassatie wordt onder meer geklaagd over de motivering van het hof van het causaal verband tussen de mishandelingen op de bewuste dag en het overlijden van de vrouw. Verder richten de klachten zich tegen de bewezenverklaring van de voorbedachte raad en de hoogte van de opgelegde straf.

De advocaat-generaal concludeert in zijn advies dat geen van deze klachten aanleiding geeft tot vernietiging van de uitspraak. De uitspraak dient volgens hem dan ook in stand te blijven. 

Als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal volgt, wordt de veroordeling daarmee onherroepelijk.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet in deze zaak.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Uitspraken

Meest gelezen berichten