Geen onderzoek Rekenkamer naar beleid UTS

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Geen onderzoek Rekenkamer naar beleid UTS
Den Haag, 19 oktober 2018

De Algemene Rekenkamer van Curaçao mag geen onderzoek instellen naar het beleid van telecombedrijf UTS. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist.

In december 2014 hebben de Staten van Curaçao een motie aangenomen waarin de Rekenkamer is verzocht om een diepgaand onderzoek te doen naar het beleid van UTS. Aanleiding voor dit verzoek waren diverse negatieve berichten in de media over het functioneren van UTS.

UTS heeft verzocht het onderzoek te verbieden. Volgens haar is de Rekenkamer niet bevoegd om het onderzoek te doen. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft dit verbod gegeven. Die beslissing is bevestigd door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Hoge Raad heeft vandaag het hiertegen gerichte cassatieberoep verworpen. Het verbod is daarmee definitief.

De redenen die de Hoge Raad noemt voor de beslissing, zijn de volgende. De Rekenkamer heeft als taak om het beheer van de publieke middelen te controleren. UTS beheert als private onderneming geen publieke middelen. Wel is het Land houder van de meerderheid van de aandelen in UTS. Die aandelen behoren tot de publieke middelen. Daarom is UTS op grond van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao wel verplicht om inlichtingen te geven aan de Rekenkamer. Daarbij gaat het om inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de controle door de Rekenkamer van de uitoefening van de aandeelhoudersrechten door het Land. Een onderzoek naar het beleid van UTS zelf is wettelijk niet mogelijk. De Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao geeft de Rekenkamer niet de bevoegdheid tot dat onderzoek.

Uitspraken