Herzieningsaanvraag in zaak Kevin S. ongegrond

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Herzieningsaanvraag in zaak Kevin S. ongegrond
Den Haag, 25 juni 2015

De Hoge Raad heeft een herzieningsverzoek in zaak Kevin S. afgewezen. Kevin S. werd in 2001 veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf voor moord op zijn vrouw door brandstichting. De Hoge Raad wees een eerder herzieningsverzoek af in 2010.

Dit herzieningsverzoek voldoet volgens de Hoge Raad niet aan de voorwaarden die de wet aan zo’n verzoek stelt. In het kort komt het er op neer dat de aanvraag op diverse punten onvoldoende is onderbouwd en gemotiveerd. Zo is niet aangegeven in hoeverre de bevindingen van een branddeskundige afwijken van wat hij in het eerdere herzieningsverzoek heeft aangevoerd (en wat dus al door de Hoge Raad is behandeld). Het is de Hoge Raad ook niet duidelijk wat het voortschrijdend inzicht van deze deskundige is, waarom een eerdere verklaring van een andere deskundige onjuist zou zijn en waarom deze op die eerdere verklaring zou zijn teruggekomen. Ook worden feiten en omstandigheden aangevoerd die niet nieuw zijn en die al door het hof onder ogen zijn gezien.

Uitspraken

Meest gelezen berichten