Hoge Raad Herfstlezingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Hoge Raad Herfstlezingen
Den Haag, 05 oktober 2018

In navolging van de succesvolle eerste reeks Hoge Raad Lentelezingen, organiseert de Hoge Raad dit najaar een serie Herfstlezingen.

Deze reeks lezingen zal tot de winter van 2018 op de eerste of tweede donderdag van de maand plaatsvinden. Ook deze keer spreken verschillende gastsprekers vanuit hun expertisegebied over aan het recht gerelateerde thema’s, waarbij wederom het monumentale schilderij ‘Hoge Raad van Helen Verhoeven centraal staat. Dit keer zijn de subthema’s: het (staats)recht in de maatschappij, vrije denkers en de betekenis van vrouwen voor de ontwikkeling van het recht.

11 oktober: Henk te Velde, hoogleraar Vaderlandse geschiedenis

De eerste lezing in dit najaar zal worden gehouden door hoogleraar Henk te Velde. Zijn onderzoeksgebied betreft in het bijzonder de geschiedenis van de Nederlandse en West-Europese politieke cultuur in de 19e en 20e eeuw. De vele publicaties van zijn hand raken onderwerpen als politieke legitimiteit en nationale identiteit. In het schilderij ‘Hoge Raad’ is de rechterlijke macht midden in de samenleving geplaatst. Professor Te Velde zal zich richten op de vraag of dit beeld juist is. Daarbij zal hij onder meer ingaan op de afstand die al in de 19e eeuw bewust geschapen is tussen enerzijds de rechterlijke macht en samenleving en anderzijds tussen de rechterlijke macht en politiek.

1 november: Ybo Buruma, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden

Vier voorvechters van verdraagzaamheid. Ybo Buruma, raadsheer in de Hoge Raad, bespreekt hoe Erasmus, Johannes Wier, Coornhert en Spinoza tolerantie inhoud gaven. Buruma zal betogen dat deze meer of minder beroemde historische figuren nog steeds iets te zeggen hebben aan rechters en burgers in onze rechtsstaat. Niet alleen over godsdienstvrijheid, waar in hun tijd het eerst aan werd gedacht als het om verdraagzaamheid ging, maar ook over de manier waarop rechters in de democratische rechtsstaat moeten functioneren.

6 december: Titia Loenen, hoogleraar Mensenrechten en diversiteit in Leiden

Op het doek van Helen Verhoeven zien we voornamelijk mannelijke raadsheren afgebeeld; ook in de werkelijke samenstelling van de Hoge Raad zetelen meer mannen dan vrouwen. Professor Loenen is gespecialiseerd op het terrein van vrouwen en recht.  Zij schijnt haar licht op de aanwezige vrouwen op het schilderij. Wat hebben deze vrouwen betekend voor de ontwikkeling van het recht? En wat was de rol van hun vrouw-zijn?

Praktische informatie

De toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht. Aanmelden kan door een e-mail met naam, adres en de datum waarop u wilt komen te sturen naar: lezingen@hogeraad.nl

Let op: er zijn enkele tientallen plaatsen beschikbaar.
• Plaats: Hoge Raad der Nederlanden (Korte Voorhout 8, Den Haag)
• Tijd: 19.30 - 19.55 uur inloop met koffie en thee; start lezing: 20.00 uur (let op: de eerste lezing begint een uur eerder)

Uitspraken