Hoge Raad doet kansloze zaken sneller af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Hoge Raad doet kansloze zaken sneller af
Den Haag, 07 juni 2012

De Hoge Raad kan per 1 juli voor cassatie kansloze zaken sneller afdoen. Door deze zaken er bij binnenkomst uit te filteren, kan de Hoge Raad zich beter richten op de zaken die wel geschikt zijn voor inhoudelijke behandeling. Met deze Wet versterking cassatierechtspraak volgt de regering het advies op van de commissie Hammerstein.

Versneld

De commissie Hammerstein stelde in 2008 vast dat een substantieel deel van de zaken die worden voorgelegd aan de Hoge Raad, daarvoor niet in aanmerking komt. Het betreft zaken die niet tot cassatie kunnen leiden, bijvoorbeeld als er geklaagd wordt over een feitelijke beslissing van de rechter. De Hoge Raad had al de mogelijkheid om deze zaken versneld af te doen via een verkorte motivering, maar die doorliepen wel de hele procedure. Vanaf 1 juli kunnen kansloze zaken direct na binnenkomst versneld worden afgedaan. Dit ontlast de Hoge Raad, zodat de beperkte werkcapaciteit beter ingezet kan worden voor de zaken die er wel toe doen.

Eisen advocaten

De vernieuwing is vastgelegd in de Wet versterking cassatierechtspraak, die per 1 juli 2012 van kracht wordt. De wetswijziging heeft ook gevolgen voor de advocatuur. Voorheen konden uitsluitend advocaten uit het arrondissement Den Haag in civiele cassatiezaken optreden. Voortaan kunnen advocaten uit het hele land zich bij de civiele cassatiebalie van de Hoge Raad inschrijven, mits zij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zo wordt onder meer verwacht dat advocaten zich permanent bijscholen, speciaal in het procesrecht. Deze eisen zijn uitgewerkt door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Uitspraken

Meest gelezen berichten