Laden...

Hoge Raad start op 15 april 2020 met digitaal procederen bij de belastingkamer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Hoge Raad start op 15 april 2020 met digitaal procederen bij de belastingkamer
Den Haag, 02 maart 2020

Met ingang van 15 april 2020 wordt het mogelijk om bij de belastingkamer van de Hoge Raad digitaal te procederen in zaken waarin cassatieberoep wordt ingesteld tegen uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en van Caribische gerechten die zijn gedaan op of na die datum.

Het digitaal procederen in belastingzaken wordt verplicht voor beroepsmatige rechtsbijstands-verleners, vertegenwoordigers van bestuursorganen en niet-natuurlijke personen. Voor natuurlijke personen en ‘kleine verenigingen’ die niet worden vertegenwoordigd door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent, is die verplichting er niet en kan op vrijwillige basis digitaal worden geprocedeerd. 

Partijen die in cassatie digitaal procederen kunnen in deze zaken onder meer hun beroepschrift digitaal indienen, 24/7 het digitale dossier inzien en stukken uploaden en downloaden. De ontvangst van stukken wordt meteen bevestigd en zodra er iets wijzigt in het digitale dossier wordt automatisch een melding verstuurd via e-mail. Toegang tot het webportaal is mogelijk op drie manieren: via DigiD voor natuurlijke personen, via de Advocatenpas en gemachtigdenpas voor advocaten en hun kantoormedewerkers en via eHerkenning (minimaal niveau 3) voor anderen.

Het portaal ‘Mijn Zaak Hoge Raad’ is sinds maart 2017 in gebruik voor de civiele vorderings- procedure. Met ingang van 17 december 2018 is digitaal procederen mogelijk voor reguliere strafzaken en ontnemingszaken; dit is onlangs uitgebreid naar alle strafzaken. Gebruikers hebben met het portaal positieve ervaringen opgedaan. Met name het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid worden in de evaluaties met waardering genoemd.

Ook in de informatiebijeenkomsten die in het kader van de uitbreiding van het portaal met belastingzaken gehouden zijn, spraken de aanwezigen hun waardering uit voor de gekozen opzet. Rond de datum van invoering worden nog instructiebijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast komt ondersteunende informatie beschikbaar op de website van de Hoge Raad.

Uitspraken