Hoge Raad wijst herzieningsverzoek Bouterse af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Hoge Raad wijst herzieningsverzoek Bouterse af
Den Haag, 13 januari 2015

De Hoge Raad heeft een herzieningsverzoek van Desi Bouterse, sinds 2010 president van Suriname, afgewezen. Bouterse werd in 1999 voor drugshandel veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf. Dit is het derde verzoek tot herziening van deze veroordeling.

De veroordeling is mede gebaseerd op verklaringen van een getuige. Deze getuige zou volgens de aanvraag nu zijn teruggekomen op zijn voor Bouterse belastende verklaringen. Bij een aanvraag tot herziening moet duidelijk worden gemaakt waarom een getuige terugkomt op eerdere verklaringen. Redenen voor het terugkomen op eerdere verklaringen worden in deze aanvraag niet gegeven. Daarom levert deze nieuwe verklaring geen grond op om aan te nemen dat de eerdere belastende verklaringen onjuist zijn.

In de aanvraag wordt verder gesteld dat de veroordeling berust op onbetrouwbaar onderzoeksmateriaal en worden twijfels opgeworpen over de integriteit van het politieonderzoek. Deze aannames zijn niet gemotiveerd. De Hoge Raad volstaat daarom met de vaststelling dat de rechter destijds bekend was met het dossier waarvan het politieonderzoek deel uitmaakt.

Andere ook nu weer aangedragen gronden voor herziening werden in de eerdere verzoeken al afgewezen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten