Laden...

Hoogste Europese rechters uiten zorg over situatie in Polen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Hoogste Europese rechters uiten zorg over situatie in Polen
Den Haag, 20 december 2017

Het Netwerk van Presidenten van de Hoogste Gerechtshoven van de Europese Unie, waarvan de president van de Hoge Raad deel uitmaakt, heeft eerder deze week in een brief (pdf, 182,8 KB) aan Eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie Timmermans zijn zorg geuit over de positie van de rechterlijke macht in Polen als gevolg van recente voorstellen voor wetswijziging.

In de brief uit het Netwerk onder meer zijn zorg over de politieke benoeming van rechters en over de verlaging van de pensioenleeftijd van rechters. Die verlaging zou met zich brengen dat een derde van de rechters van de Hoge Raad in Polen, waaronder de president van dit college, binnen korte tijd met pensioen wordt gestuurd. Bovendien is het Netwerk ernstig bezorgd over de ruime mogelijkheid die door de voorgenomen wetswijziging wordt geboden om rechtszaken die in de afgelopen vijf jaar definitief zijn beslist, opnieuw in behandeling te nemen.

Het Netwerk beschouwt de maatregelen als een inbreuk op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en als een systematische bedreiging voor de rechtsstaat en de rechtszekerheid in een van de lidstaten van de Raad van Europa.

Vandaag werd bekend dat Timmermans artikel 7 van het EU-verdrag, de zwaarste procedure, tegen Polen wil inzetten om de onafhankelijke rechtspraak in het land te waarborgen.

Uitspraken