Jaap Spier benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Jaap Spier benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Den Haag, 04 maart 2016

Hoogleraar en advocaat-generaal  Jaap Spier heeft vandaag een koninklijke onderscheiding tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw ontvangen.

Als advocaat-generaal heeft Spier een grote bijdrage geleverd aan de rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van aansprakelijkheid. In de conclusies die hij schrijft, heeft hij altijd veel aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van rechterlijke uitspraken, in het bijzonder als aansprakelijkheid de draagkracht van bedrijven en instanties als toezichthouders en overheden zou kunnen overstijgen.

Bijna nog sterker komen zijn brede kennis van het aansprakelijkheidsrecht en zijn maatschappelijke betrokkenheid tot uiting in zijn wetenschappelijk werk. Zo heeft hij zich ingezet om in Europees en ruimer internationaal verband een juridisch kader tot stand te brengen voor de aanpak van grote problemen zoals armoede, risico’s in de financiële wereld en in het bijzonder het klimaatprobleem. Niet alleen draagt hij als begaafd jurist bij aan de ontwikkeling van het recht op dit gebied, ook probeert hij als wetenschapper bij te dragen aan een oplossing van de grote problemen van deze tijd.

Spier schreef 30 boeken (waarvan de helft in samenwerking met anderen) en honderden artikelen. Ook hield hij talloze voordrachten. Bijzondere vermelding verdient zijn inzet voor de totstandkoming van de Oslo Principles on Global Climate Obligations over de wettelijke verplichtingen van staten volgens het geldend recht ten aanzien van klimaatverandering. Hiervoor bracht hij samen met prof. Pogge van de Yale University een groep internationaal vooraanstaande juristen bijeen die deze verplichtingen in kaart hebben gebracht.

Spier was verbonden aan de universiteiten van Girona en Stellenbosch, en is een veelgevraagd gastdocent aan universiteiten over de hele wereld. Ook in Nederland was hij in diverse nevenfuncties actief.

Jaap Spier ontving de onderscheiding vandaag bij zijn afscheid als honorair hoogleraar Aansprakelijkheidsverzekering in Vergelijkend Perspectief aan de Universiteit Maastricht. Zijn afscheidsrede ging over hoe moet worden omgegaan met historisch onrecht.

Uitspraken

Meest gelezen berichten