Jan Watse Fokkens Commandeur in Orde van Oranje-Nassau

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Jan Watse Fokkens Commandeur in Orde van Oranje-Nassau
Den Haag, 30 juni 2016

Bij zijn afscheid als procureur-generaal is Jan Watse Fokkens benoemd tot Commandeur in Orde van Oranje-Nassau. Fokkens is koninklijk onderscheiden vanwege zijn grote betekenis voor de samenleving in het algemeen en de rechtspleging in het bijzonder.

Jan Watse Fokkens is ruim tien jaar werkzaam geweest als procureur-generaal bij de Hoge Raad. In dit ambt heeft hij zijn taken op een meer dan voortreffelijke wijze uitgeoefend. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Wet hervorming herziening ten voordele, waardoor de wettelijke mogelijkheden om onherroepelijke veroordelingen te herzien verruimd zijn.

Daarnaast heeft hij in zijn rol als bestuurder de focus gelegd op de openheid en zichtbare aanwezigheid van de Hoge Raad naar buiten toe. Ook zette hij zich in voor een goede verstandhouding binnen de organisatie en met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Naast zijn bestuurlijke werk voor het parket bij de Hoge Raad bekleedde Fokkens diverse maatschappelijke nevenfuncties. Zo was hij hoogleraar strafrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was hij redacteur van diverse juridische uitgaven op het gebied van strafrecht. Sinds 1998 is hij hoofdredacteur van de Nederlandse Jurisprudentie, waar hij zich inzet voor de publicatie en ontsluiting van rechterlijke uitspraken. Daarnaast wordt vaak een beroep gedaan op zijn expertise; zo is hij lid van de Adviescommissie modernisering Wetboek van strafvordering.

Uitspraken

Meest gelezen berichten