Laden...

Nader onderzoek in showbizzmoord

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Nader onderzoek in showbizzmoord
Den Haag, 02 december 2014

De Hoge Raad laat nader onderzoek doen in de zogenoemde showbizzmoord voordat hij beslist over een eventuele herziening in deze zaak. Dit onderzoek richt zich op de vraag of de veroordeelde Martien  Hunnik  tijdens het politieonderzoek en bij de behandeling van zijn zaak door rechtbank en hof leed aan een ziekelijke stoornis en/of een geestelijk gebrekkige ontwikkeling. Een tweede te beantwoorden vraag is onder meer of deze eventuele stoornis/gebrekkige ontwikkeling  het gedrag en zijn keuzemogelijkheden daarin  destijds  heeft kunnen beïnvloeden en zo ja, hoe en in welke mate.
De Hoge Raad wijst een raadsheer uit zijn midden aan als raadsheer-commissaris die het onderzoek zal leiden.

Het hof in Amsterdam veroordeelde Hunnik op 16 augustus 1984  tot twee jaar gevangenisstraf en tbr voor doodslag op de platenproducer Bart van de Laar. Van de Laar werd op 10 november 1981 met een schotwond in z’n hoofd aangetroffen in zijn woning in Hilversum en overleed hieraan drie dagen later.
Hunnik bracht bijna acht jaar in detentie en behandeling door.

Aanvragen tot herziening zijn gedaan door de advocaat-generaal Aben en door de raadslieden Knoops en Vosman van de betrokkene. Aben vorderde herziening in deze zaak op basis van de uitkomsten van een feitenonderzoek dat hij liet uitvoeren. Uit zijn onderzoek bleek hem dat Hunnik als de dader kon worden aangemerkt uitsluitend op basis van mededelingen en bekentenissen van Hunnik zelf. Dit nieuwe feitenonderzoek leverde volgens hem geen bevestiging op van deze bekentenissen, terwijl de twijfels over het waarheidsgehalte van de bekentenissen zijn vergroot op basis van nieuwe getuigenverklaringen.

Uitspraken