Laden...

Nieuw onderzoeksrapport PG bij de Hoge Raad naar functioneren OM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Nieuw onderzoeksrapport PG bij de Hoge Raad naar functioneren OM
Den Haag, 08 november 2018

De procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad, Jos Silvis, zal de minister van Justitie en Veiligheid op dinsdag 13 november a.s. de resultaten van een (vijfde) onderzoek naar het functioneren van het Openbaar Ministerie (OM) aanbieden: ‘DNA van veroordeelden’ over de uitvoering van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-V) door het OM.

Het onderzoek gaat over het besluitvormingsproces van het OM, in het kader van zijn wettelijke taak op het gebied van DNA-onderzoek, om wel of geen DNA-materiaal af te laten nemen van een veroordeelde.

De aanleiding voor het onderzoeksrapport voert terug naar de strafzaak tegen Bart van U. die inmiddels onherroepelijk is veroordeeld voor de levensberoving van voormalig minister Els Borst en zijn zus Loïs. De zaak riep een aantal vragen op bij het OM waarna de leiding van het OM de commissie Hoekstra instelde. Deze commissie heeft onderzoek gedaan en constateerde diverse tekortkomingen in het onderzoek naar de dood van mevrouw Borst en de zus van Van U. Zo bleek onder meer van Bart van U. ten onrechte geen DNA-profiel te zijn aangemaakt. De commissie heeft naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen een aantal aanbevelingen tot verbetering gedaan. Deze aanbevelingen hebben geleid tot een verbeterprogramma van het OM. Onderdeel van dit programma betrof de DNA-afname bij veroordeelden.

In het kader van het toezicht door de PG bij de Hoge Raad is besloten op de uitvoering van twee verbetermaatregelen een nader onderzoek te stellen. Het eerste onderzoek had betrekking op de verstrekking van strafrechtelijke gegevens door het OM bij verzoeken tot een dwangopname in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat onderzoek is al uitgevoerd en in november 2017 gepubliceerd onder de titel ‘Gedeelde informatie’. Het tweede, het DNA-V onderzoek, betreft de uitvoering die door het OM wordt gegeven aan de Wet DNA-V. Deze wet voorziet in mogelijkheden en verplichtingen voor het OM in bepaalde gevallen het bevel af te geven voor de afname van DNA-materiaal van veroordeelden. 

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft op grond van art. 122 Wet op de rechterlijke organisatie een toezichthoudende bevoegdheid met betrekking tot het OM. Hij kan, zo bepaalt dat artikel, de minister in kennis stellen van het feit dat het OM naar zijn oordeel de wettelijke voorschriften wel of niet naar behoren handhaaft of uitvoert. In overleg met het OM heeft de procureur-generaal aan deze toezichthoudende bevoegdheid meer inhoud gegeven. In dit kader verschenen eerder vier rapporten.

Het rapport wordt op 13 november a.s. gepubliceerd op www.rechtspraak.nl

Uitspraken