Bon de Savornin Lohman Officier in Orde Oranje-Nassau.

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Bon de Savornin Lohman Officier in Orde Oranje-Nassau.
Den Haag, 31 maart 2016

Bij zijn afscheid als voltijds raadsheer is Bon de Savornin Lohman benoemd tot Officier in Orde van Oranje-Nassau. De Savornin Lohman is koninklijk onderscheiden vanwege zijn grote betekenis voor de samenleving in het algemeen en de rechtspleging in het bijzonder.

Zijn hele werkzame leven van 44 jaar stond in het teken van de rechtspleging, eerst als advocaat, daarna als rechter en raadsheer bij rechtbank, hof en Hoge Raad. Niet alleen was hij bij de Hoge Raad een zeer betrokken en deskundig raadsheer in de strafkamer, ook legde De Savornin Lohman als persraadsheer de uitspraken van de Hoge Raad helder en begrijpelijk uit aan een algemeen publiek.

Uit diverse nevenfuncties blijkt een grote maatschappelijke betrokkenheid. Bon de Savornin Lohman was onder meer lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Binnenvaartrampenwet en hij speelde een belangrijke rol in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Ook zette hij zich in voor onder andere de Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Raden van Kinderbescherming en de Haagse Orkestvereniging Musica.

Bon de Savornin Lohman blijft raadsheer in buitengewone dienst en persraadsheer.

Uitspraken

Meest gelezen berichten