Ook in procedure tegen aanslag opkomen tegen sanctie omkering en verzwaring

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoge Raad der Nederlanden > Nieuws > Ook in procedure tegen aanslag opkomen tegen sanctie omkering en verzwaring
Den Haag, 10 februari 2017

Een belastingplichtige kan opkomen tegen de sanctie ‘omkering en verzwaring van de bewijslast’ in zowel de procedure tegen de informatiebeschikking (vragen die de Belastingdienst heeft gesteld) als de procedure tegen de belastingaanslag.

Omkering en verzwaring van bewijslast vindt onder meer plaats als een belastingplichtige niet heeft voldaan aan bepaalde informatieverplichtingen, zoals het beantwoorden van vragen van de Belastingdienst. De sanctie houdt in dat de belastingplichtige de onjuistheid van een aanslag of beschikking moet aantonen waar het eerder voldoende was als hij dit aannemelijk kon maken.

In deze zaak is een belastingplichtige in 2010 getroffen door een herseninfarct, waarbij het spraakgebied is beschadigd. Sinds enkele jaren is zij ook dementerend en volgens een verklaring van een arts niet meer in staat enige inhoudelijke vraag over haar financiën te beantwoorden.

De vrouw  heeft in 2012 een aantal vragen gekregen over een in het buitenland aangehouden rekening. Ook is haar gevraagd stukken te laten zien.

Eerder is door de Hoge Raad beslist dat als iemand niet meewerkt aan vragen van de inspecteur die neerkomen op het mondeling of schriftelijk afleggen van een verklaring, de inspecteur daaraan niet de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast mag verbinden wanneer die persoon fysiek en/of psychisch niet (meer) in staat is inhoudelijke vragen over haar/zijn belastingaangelegenheden te beantwoorden.

Vandaag heeft de Hoge Raad geoordeeld dat omkering en verzwaring van de bewijslast zowel in een procedure tegen de informatiebeschikking als in een procedure over de desbetreffende belastingaanslag aan de orde kan komen. In deze zaak kunnen de informatiebeschikkingen niet in stand blijven voor zover deze een mondelinge of schriftelijke verklaring van deze belastingplichtige vragen. De informatiebeschikkingen moeten in zoverre vernietigd worden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten